Nowy Poradnik nie przypomina poprzedniego. W warstwie merytorycznej skoncentrowaliśmy się na analizie obecnej sytuacji w hotelarstwie i perspektywach na następne 10 lat.

„Sukces reform ekonomicznych po 1989 r. nie pozwolił 80 procentom obywateli cieszyć się z komfortu nawet najtańszego hotelu. Przeciętna polska rodzina z dochodem około 50 tys. zł rocznie nie jest konsumentem nawet najtańszych produktów hotelowych. To jednak według naszych przewidywań zmieni się w tym dziesięcioleciu.”

„Każda ze strategii postępowania kredytobiorcy i banku w sytuacji kryzysu ma wady i zalety. Brak jednoznacznych rekomendacji, która strategia jest optymalna: agresywna czy koncyliacyjna. Wszystko zależy bowiem od kontekstu i źródeł problemu. Zarówno dłużnik jak i bank powinni strategię swego postępowania w sytuacji kryzysu projektu wybierać bardzo uważnie, pamiętając uwarunkowaniach funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i zachowaniach banków jako struktury korporacyjnej oraz o specyfice danego projektu.”

„Niskie pensje w połączeniu z „amerykańskim” modelem społeczno-ekonomicznym, gdzie zwycięzca bierze wszystko, zaowocowało 29 mln noclegów. Wniosek? Nie da się robić masowej turystyki i hotelarstwa na szkoleniach i wyjazdach integracyjnych firm i wyjazdach do hoteli 5% najbogatszych Polaków.”

„Porażka programów pro innowacyjnych finansowanych z pieniędzy unijnych jest tego najdobitniejszym sygnałem. Nieuniknione jest
wpadnięcie Polski w następnych dziesięcioleciach w dryf rozwojowy i pułapkę „średniego rozwoju”.”

Jeśli poruszyły Cię nasze wnioski, nie zgadzasz się z nimi, albo może wręcz przeciwnie? Zapraszamy do kontaktu mailowego [email protected]

Published On: 1 października, 2013 / Categories: Aktualności / Tags: /