Instytut Rynku Hotelarskiego we wspópracy z Biurem Realizacji Inwestycji zakończył realizację opracowania pt: „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw Podlaskiego i Warmińsko- Mazurskiego”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach koncepcji opracowano 22 warianty drogi wodnej, a po analizie wybrano 2 projekty.

Instytut Rynku Hotelarskiego opracował koncepcję produktu turystycznego, który powstałby wokół nowo projektowanej drogi wodnej, przeprowadziliśmy również analizy wpływu planowanej inwestycji na gospodarkę regionu, nasi eksperci opracowali również model finansowy funkcjonowania drogi wodnej, strukturę organizacyjną przedsięwzięcia, strategię sprzedaży i marketingu przyszłego projektu w Polsce i Europie.
W ramach współpracy doradczej z liderem konsorcjum, które zamówiło opracowanie, starostwem powiatowym w Ełku, eksperci z Instytutu Rynku Hotelarskiego uczestniczyli w konferencjach oraz konsultacjach społecznych.

Published On: 5 grudnia, 2013 / Categories: Aktualności / Tags: /