Kolejne dwa udane szkolenia dla kadry menedżerskiej hoteli w ramach Akademii Menedżerów Hotelarstwa za nami. W dniach 13-14 października 2014r. w Warszawie odbyło się szkolenie pierwszego stopnia Revenue Managment w Hotelarstwie, a w ubiegły piątek, 24 października w Krakowie szkolenie „Narzędzia i techniki zarządzania ceną w hotelarstwie”.
Pierwsze szkolenie prowadziła Ewa Rożnowska-Michałowska, a drugie z wymienionych szkoleń – Joanna Kulesza.
Obydwa spotkania zgromadziły komplet uczestników i wysokie oceny po szkoleniu.

W szkoleniu w Warszawie uczestniczyło 24 menedżerów z hoteli w całej Polsce. Oto niektóre z ich wypowiedzi: „Imponująca wiedza wykładowcy, zarówno merytoryczna jak i praktyczna, przystępny sposób jej przekazania” – Ewa Słomczewska, rezervation agent, IBB Andersia. „Potwierdzeniem wysokiej praktyczności i przydatności szkolenia jest moje zainteresowanie szkoleniem drugiego stopnia Revenue Managment u Państwa” – Tomasz Sawka, menedżer sprzedaży i marketingu Zamku Kliczków i Hotelu Tumski.

W szkoleniu w Krakowie wzięło udział 18 menedżerów hoteli małopolskich, głównie krakowskich. „Szkolenie, co warto podkreślić, miało charakter praktyczno-warsztatowy. Szeroki program szkolenia obejmujący nowe techniki i nowoczesne narzędzia oraz wysoki poziom merytoryczny spotkania uświadomił mi konieczność stałego podnoszenia wiedzy zawodowej. Na dzisiejszym dynamicznym rynku hotelarskim nie sposób funkcjonować bez ustawicznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Szkolenia, jakie organizuje IRH, wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw. Dziękuję organizatorom także za opiekę podczas szkolenia i czuwanie nad całością” – Sylwia Wójtowicz, dyrektor Hotelu Orient w Krakowie.

Published On: 27 października, 2014 / Categories: Aktualności / Tags: /