Gdyńska firma Elfeko S.A. opublikowała 3 kwietnia ogłoszenie o objętym patronatem oddziału “Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku wielofunkcyjnego w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4.

Jest to konkurs otwarty, dwuetapowy, studialno-realizacyjny, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a organizator dopuszcza uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu i zaprasza do składania prac konkursowych. Elfeko powierzyło przeprowadzenie konkursu Zarządowi Oddziału “Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Published On: 7 kwietnia, 2017 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 05/2017 /