Jednoetapowy, otwarty, studialny Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowana terenów sportowych przy Al. Sybiraków w Olsztynie z przeznaczeniem na Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego – Stadion Warmia – ogłosił w trybie przetargu nieograniczonego olsztyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w Sekretariacie OSiR w Olsztynie (siedziba Organizatora) upływa 12 lipca 2017 roku o godz.15.00. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie zostanie ogłoszone do 19 lipca 2017 roku. (r)

Published On: 30 czerwca, 2017 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 11/2017 /