Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ogłosił przetarg na przebudowę budynku przy ulicy Łaziebnej 6 w Szczecinie w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji i projektów, nadzór i wykonanie robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie i rozliczenie podwykonawców. Termin składania ofert upływa 3 października 2017 roku. Szczegóły przetargu są dostępne na stronie: http://szczecin.wsa.gov.pl/142/287/pozostalepostepowania.html (r)

Published On: 22 września, 2017 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 17/2017 /