Inwestycja obejmie cały obszar zespołu pałacowoparkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka.

Remont i modernizacja zespołu obejmie rewitalizację budynku Pałacu, przebudowę i modernizację Starego Dworu (budynku oficyny-oranżerii) z zachowaniem jego zewnętrznego wystroju architektonicznego, remont budynku kordegardy, a także zagospodarowanie ośmiohektarowego parku.

Część pomieszczeń zespołu pałacowego zostanie przeznaczona na cele hotelowe.

Inwestycja ma się rozpocząć przed końcem 2017 roku i zakończyć w roku 2018.

12 października 2017 r. o godz. 14:00 upływa termin składania ofert w przetargu na generalnego wykonawcę inwestycji. Informacja o przetargu jest dostępna na stronie: https://teatrmuzyczny-torun.rbip.mojregion.info/wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-naremoncie-przebudowie-i-modernizacji-istniejacegozespolu-palacowo-parkowego-w-miejscowosci-wienieckolo-wloclawka-wraz-z-infrastruktura-zewnetr/

(r)

Published On: 6 października, 2017 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 18/2017 /