Ogłoszony przez inwestora przetarg na modernizację hotelu przy Parku Sportowym Złotnicza wygrała firma Mazur z Jawora. Modernizacja obejmuje docieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę stolarki drzwiowej i stolarki okiennej. Prace mają się zakończyć w marcu 2018 roku.

Planowany jest też remont hali sportowej obejmujący m.in. wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, w tym fotowoltaikę, modernizację systemu dystrybucji ciepłej wody oraz docieplenie budynku. Pierwszy przetarg został unieważniony. Zarząd wystąpił o podwyższenie kwoty zaplanowanej na remont i wznowi procedury przetargowe.

Inwestorem są Termy Cieplickie zarządzające Parkiem Sportowym Złotnicza, na którego terenie mieści się hotel i hala sportowa. (r)

Published On: 20 października, 2017 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 19/2017 /