Budowa Zespołu Uzdrowiskowego w Uniejowie to inwestycja obejmująca teren o powierzchni 5,8 ha znajdujący się na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Prace budowlane mają ruszyć jesienią 2018 roku, a w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana budowa budynków hotelowych.

Właścicielem terenu i inwestorem jest firma Meme Tech, Zorganizowany przez łódzki oddział SARP konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dla Zespołu Uzdrowiskowego Uniejów wygrał zespół architektów z warszawskiej pracowni Grupa 5.

Koncepcja przewiduje możliwe realizacje obiektów:

  1. Dom uzdrowiskowy z usługami leczniczorehabilitacyjnymi z handlem i gastronomią.
  2. Dwa zespoły hotelowe trzy- i czterogwiazdkowy po 100 pokoi, z Medical Spa, Wellness, zapleczem rekreacyjnym i usługami uzupełniającymi.
  3. Zespół apartamentowy na wynajem np. na dom seniora lub pensjonat.
  4. Tereny sportowe na potrzeby rehabilitacji. (r)
Published On: 17 listopada, 2017 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 21/2017 /