Placówka opiekuńczo-wychowawcza wymienia umeblowanie

Hospitality 06/2018, 30 marca 2018

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłosiło przetarg na dostawę mebli do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzemietowie.
Zamówienie obejmuje m.in. dostawę łóżek, krzeseł, biurek, krzeseł obrotowych, szafek i regałów do pokoi oraz stołów, krzeseł i szafek kuchennych. (r)