Grupa Interferie S.A. planuje, w ramach przetargu, przebudowę monitoringu w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie i hotelu Malachit w Świeradowie Zdrój.

Oferty należy złożyć w formie papierowej w biurze zarządu Interferie S.A., ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica lub przesłać w formie elektronicznej na adres [email protected] podając w tytule maila: Oferta na „Przebudowę monitoringu w Interferie w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit i Interferie w Świeradowie Zdroju Hotel Malachit”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” do 21 maja 2018 r.

Szczegóły przetargu są dostępne na stronie: http://www.interferie.pl/przetargi . (r)

Published On: 17 maja, 2018 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 08/2018 /