Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie – placówka łącząca edukację kulturalną z rozrywką i zabawą – poszukuje inwestorów do realizacji projektów rozbudowy Centrum w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt o nazwie ECB 3.0 przewiduje stworzenie Parku Edukacyjnego Akademia Bajki zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie funkcjonującego obiektu i zwiększenie liczby odwiedzających do 500 tys. rocznie. Na działce o powierzchni 2 ha powstaną m.in.: amfiteatr, skatepark, kawiarnia, grota solna, mini zoo i liczne stanowiska multimedialne. Część biletowana zostanie podzielona tematycznie na cztery przenikające się ogrody-światy literatury dziecięcej: Ogród Komiksu, Ogród Legend, Ogród Bajek i Baśni oraz Ogród Powieści.

Przedsięwzięcie jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, więc jego realizacja może rozpocząć się w 2018 roku. Przewidywany koszt przedsięwzięcia 20-25 milionów złotych.

Partner prywatny nadzoruje i finansuje budowę Akademii Bajki, którą po wybudowaniu odkupuje Województwo Świętokrzyskie.

ECB 3.0 fragment planu zagospodarowania / fot. materiały inwestora/

Druga z koncepcji ECB 4.0 dotyczy stworzenia, na 6-hektarowej działce po byłej cegielni, Parku Kulturowego z restauracją, parkingami i hotelem dla rodzin i grup zorganizowanych do 200 osób. Park Kulturowy ma łączyć formułę literacką z etnograficznym kolorytem bajek europejskich. Znajdą się w nim bajkowe miasteczka, wioski i krainy zamieszkałe przez bohaterów bajek europejskich. Szacowany koszt realizacji ECB 4.0 wynosi 60-80 milionów złotych. Liczba odwiedzających turystów przekroczy 1,2 mln rocznie.

W ramach partnerstwa inwestor zawiązuje spółkę celową z Województwem Świętokrzyskim, które wnosi w aporcie grunty, zaś partner prywatny wnosi środki finansowe zapewniające realizację inwestycji. oraz uzyskuje prawo do zarządzania wybudowanym obiektem i czerpania, odpowiednich do jego udziałów, zysków przez okres do 20 lat. Po tym okresie Województwo Świętokrzyskie ma prawo odkupu udziałów za cenę zgodną z wyceną. Możliwe jest również oddzielenie części Parku Kulturowego od części restauracyjno-hotelowej i zawiązanie dwóch osobnych spółek celowych. (r)

Published On: 1 lipca, 2018 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 11/2018, robocza /