Zamówienie na dostawę mebli łazienkowych dla Caritas w Brodnicy

Hospitality 17/2018, 24 października 2018

Cartitas Diecezji Toruńskiej zamieściło ogłoszenie dotyczące zamówienia mebli łazienkowych do Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 31 szafek pod umywalkę oraz 31 dwustronnie zamykanych szafek łazienkowych z półkami.

Zamawiający wymaga zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem zadania na miejscu w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia i wyeliminowania ewentualnych uchybień projektowych oraz dokładnego spasowania szafek z umywalkami. (r)