/fot. mat. inwestora/ 

Kolejny etap modernizacji w hotelu Podklasztorze w Sulejowie to przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnicznej obiektu na cele gabinetów odnowy i spa.

Zamówienie obejmuje przebudowę części wejściowej do basenu (z szatniami saunami, prysznicami i sanitariatami), przebudowę hali niecki basenu z jej skróceniem i wypłyceniem oraz dodaniem nowych atrakcji basenowych (jacuzzi, bicze wodne), przebudowę podbasenia ze stworzeniem komory filtrów, a także zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych i gospodarczych na cele gabinetów odnowy, masażu i spa oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych.

Projekt wykonawczy przebudowy opracowała pracownia Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański, a projekt aranżacji wnętrz biuro C13 Architektura Stosowana. (r)

Published On: 26 października, 2018 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 17/2018 /