Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego z kontrolą dostępu i systemu hotelowego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi.

Systemy monitoringu wizyjnego zainstalowane w dwóch budynkach mają składać się z zewnętrznych i wewnętrznych kamer IP 4Mpx, rejestratorów IP, przełączników ethernetowych, własnej sieci ethernet i własnego systemu podtrzymania zasilania. Obserwacja obrazu ze wszystkich kamer na ekranach LCD lub LED we wspólnym punkcie obserwacyjnym, nagrywanie materiału video w rozdzielczości co najmniej Full HD.

Systemy alarmowe z kontrolą dostępu w budynkach mają składać się z central alarmowych, czujek ruchu, dymu i temperatury, manipulatorów/czytników RFID przy drzwiach wejściowych do wskazanych pomieszczeń, klawiatur dostępowych, sygnalizatorów zewnętrznych oraz systemu powiadamiania zewnętrznego na wydzielonej częstotliwości radiowej lub za pomocą sygnału GSM. System alarmowy powinien być wyposażony we własny system podtrzymania zasilania w przypadku awarii głównego zasilania budynku.

System hotelowy obejmujący jedno pomieszczenie powinien być wyposażony w polskojęzyczne oprogramowanie i osprzęt umożliwiający zdalną rezerwację, przypisywanie jednorazowego kodu PIN i karty RFID do czytnika kart z klawiaturą, działających w czasie określonym przez administratora systemu, automatykę pozwalającą na podłączenie czytnika kart z klawiaturą do otwierania drzwi, czujki ruchu i holder RFID (ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID). Umieszczenie karty RFID w holderze powinno załączać energię elektryczną w wynajmowanym pomieszczeniu oraz dezaktywować czujnik ruchu, a jej usunięcie odłączać energię elektryczną i aktywować czujnik ruchu. System hotelowy powinien współpracować z systemem alarmowym budynku w zakresie aktywacji i dezaktywacji alarmów włamaniowych.

Zamawiającym jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

Ofertę należy przesłać na adres lub złożyć w sekretariacie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk do 3 grudnia 2018 r. do godz. 10.00. (r)

Published On: 26 listopada, 2018 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 19/2018 /