/fot. mat. inwestora/ 

Prywatny właściciel hotelu Mercure Centrum w Lublinie modernizuje obiekt w celu podwyższenia efektywności energetycznej obiektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków unijnych.

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane i zakup materiałów obejmuje wymianę okien, docieplenie stropodachu, modernizację instalacji sanitarnej w tym instalację klimatyzatorów i pomp ciepła oraz modernizację instalacji elektrycznych w tym montaż fotowoltaiki.

Pisemne oferty należy składać do 7 stycznia 2019 r. osobiście (w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00), za pośrednictwem poczty lub kurierem na adres: DWP sp. z o.o., Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin. (r)

Published On: 31 grudnia, 2018 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 23/2018 /