Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji technologicznej typu mały browar 2,5 hl do produkcji piwa, kwasu chlebowego, cydru i miedowuchy zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego w pomieszczeniu dostosowanym do zaleceń Wykonawcy, nadzór nad pierwszym procesem technologicznym, przeprowadzenie szkolenia dla personelu obsługującego instalację oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń na uruchomienie instalacji, w tym Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Miar i Urzędu Celnego to przedmiot zamówienia opublikowanego przez Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Trybunalskie S.A. (r)

Published On: 18 stycznia, 2019 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 24/2018 /