Dostawa i montaż kilkudziesięciu wewnętrznych drzwi drewnianych w rozbudowywanym o 20 pokoi hotelowych obiekcie gastronomicznym to kolejne zamówienie Mipamy.

Termin składania ofert upływa 11 lutego 2019 roku – decyduje data wpływu oferty do zamawiającego. (r)

Published On: 31 stycznia, 2019 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 01/2019 /