/fot. mat. inwestora/ 

Kolejny etap modernizacji hotelu Kmicic w Kraśniku pod Lublinem obejmuje ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych i montaż systemu zarządzania energią.

Oferty należy składać do 22 lutego 2019 r osobiście lub przesłać listownie w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego. Decyduje data wpływu oferty. (r)

Published On: 8 lutego, 2019 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 02/2019 /