Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w ramach postępowania ofertowego,które obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie linii do produkcji piwa wprowadzającej ekoinnowacyjny sposób jego produkcji dla firmy Ryszard Król PPH i UT „Róża Wiatrów”. Tytuł projektu: Zwiększenie świadczonych usług hotelarskich wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w zakresie produkcji piwa i pieczywa.

Termin składania ofert upływa 9.12.2019 r. o godzinie 10.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie na adres:

Ryszard Król PPH i UT „Róża Wiatrów” ul. Słoneczna 10A/5  76-107 Jarosławiec

 

Published On: 13 listopada, 2019 / Categories: Hospitality, Hospitality 15/2019 /