Celem zamówienia jest termomodernizacja budynku, poprawa efektywności energetycznej budynku,strat ciepła w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej hotelu Chrobry” 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
– modernizacja instalacji c.o. montaż zestawów sterowniczych konwektorów wentylatorowych z czujnikiem pokojowym i czujnikiem otwarcia okna
– wykonanie instalacji solarnej o mocy ok 46 kW i powierzchni absorbera ok 88 m2 na potrzeby c.w.u.
– ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami piwnicznymi styropianem o współ.λ=0,032 i grubości 8 cm . Do wykonania ok 1640,01 m2.
– ocieplenie stropodachu wełną mineralną o współ.λ=0,039 i grubości 17 cm . Do wykonania ok 1155,96 m2.
– modernizacja instalacji c.w.u. : wstawienie 2 zasobników c.w.u. o pojemności po 2 m3 dostosowanych do instalacji solarnej i istniejącego kondensacyjnego kotła gazowego. Zamontowanie licznika ciepła na wyjściu z zasobnika oraz wodomierza na dopuszczeniu zimnej wody.
– wymiana drzwi na termoizolowane o współcz. U co najmniej równym 1,3 W/m2K . Do wykonania ok. 15 m2.
– Wymiana okien na okna o współczynniku U co najmniej równym 0.9 W/m2K z zamontowanymi nawietrznikami higrosterowanymi . Do wykonania ok 247,1 m2
– Panel sterowniczy zarządzania energią cieplną instalacji c.o poprzez programowaną regulację temperatury w pokojach hotelowych drogą radiową oraz zdalaczynne monitorowanie pracą kotła i instalacji solarnej drogą radiową lub Wi-Fi albo GMS

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 27.11.2019 do godz.15.00 w biurze Zamawiającego na adres:

Wschodnie Centrum Informacyjno-Szkoleniowe „Chrobry” Sp. z o.o.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Published On: 13 listopada, 2019 / Categories: Hospitality, Hospitality 15/2019 /