Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku hotelowych w gminie Warlity Wielkie w ramach dotacji unijnej Tytuł projektu: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii z OZE”.

Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Piórkowski Rychnowo 6B, 14-106 Szyldak osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod w/w adres lub na pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]. Termin składania ofert 18.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Jarosław Piórkowski do zasilania instalacji odbiorczych w budynku hotelowym zlokalizowanym na terenie działki numer 108, obręb 18 Mała Ruś w miejscowości Warlity Wielkie.
Zakres prac obejmuje:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Jarosław Piórkowski do zasilania instalacji odbiorczych w budynku hotelowym zlokalizowanym na terenie działki numer 108, obręb 18 Mała Ruś w miejscowości Warlity Wielkie.
Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach polikrystalicznych o mocy 260 Wp. W projekcie przewidziano 152 modułów o łącznej mocy 39,52 kWp. Moduły zostaną rozmieszczone na dachu budynku.

Published On: 6 grudnia, 2019 / Categories: Hospitality, Hospitality 20/2019 /