Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dostawy dotyczącej zakupu i instalacji wyposażenia strefy Spa & Wellness obejmującego technologię basenową dla Firmy Ryszard Król PPHiUT „RÓŻA WIATRÓW”.

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, a następnie złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Ryszard Król PPHiUT „RÓŻA WIATRÓW”, ul. Słoneczna 10A/5, 76-107 Jarosławiec, Gmina Postomino
Termin składania ofert: do dnia 2 stycznia 2019r., do godz. 10.00.

1. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i instalacji wyposażenia strefy Spa & Wellness obejmującego technologię basenową dla Firmy Ryszard Król PPHiUT „RÓŻA WIATRÓW”.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 1a : OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENOWEJ .
3. Opisane w zestawieniu elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe.
4. Zamówienie obejmuje również transport elementów do miejsca realizacji projektu, a także jego uruchomienie. Miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia: ul. Bałtycka, 76-107 Jarosławiec, Gmina Postomino.
5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
6. Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Published On: 6 grudnia, 2019 / Categories: Hospitality, Hospitality 20/2019 /