Realizacja umowy o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-28-0007/17 pod nazwą: „M2 System.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 na lata 2014 – 2020.

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego: Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński w Starych Sadach 4, 11-730 Mikołajki, do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 15:00. Termin składania ofert 13.12.2019

1. Przedmiot zamówienia obejmuje tworzenie wraz z wdrażaniem platform informatycznych oraz opracowanie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu turystycznego pod nazwą „Mazury na szklaku kultury”, jak również przygotowanie i wdrożenie związanych z powyższym produktem turystycznym działań marketingowych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
1) Część 1: Wykonanie i wdrożenie platformy informatycznej, dla produktu turystycznego “Mazury na szlaku kultury”
2) Część 2: Przygotowanie i realizacja planu działań marketingowych dla sieciowego produktu turystycznego pod nazwą “Mazury na szlaku kultury”,
3) Część 3: Opracowanie i nadzór nad wdrożeniem jednolitych standardów funkcjonowania
i promocji produktu sieciowego “Mazury na szlaku kultury”.

Published On: 10 grudnia, 2019 / Categories: Hospitality, Hospitality 20/2019 /