Budowa budynku o funkcji hotelowej dotyczy projektu unijnego pod tytułem: 
„Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze Doliny Rzeki Warty poprzez rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowo – Rekreacyjnego Zacisze”

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 8 maja 2019 r. do godz. 9.00.
Oferty, przygotowane na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem, należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera, lub przesłać jej skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku pełniącego funkcje hotelową. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 374/2017 z dnia 9 maja 2017 r. oraz projekt zamienny.
Projektowany budynek będzie pełnił funkcję uzupełniającą w stosunku do już istniejących budynków Ośrodka Wypoczynkowego „ Zacisze”
W jednej kondygnacji zaprojektowano apartamenty dla gości przebywających na terenie ośrodka.
W budynku zaprojektowano 6 apartamentów .Jeden z apartamentów będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest dostępny z terenu dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię wkomponowaną w zieleń .
DANE OGÓLNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :
1. Powierzchnia zabudowy 459,31m2
2. Powierzchnia całkowita 381,58m2
3. Powierzchnia użytkowa 315,92m2
9. Kubatura 1710,00m3
10. Wysokość maksymalna od terenu przy wejściu do budynku 6,50m
11. Ilość kondygnacji nadziemnych 1
12. Kąt nachylenia dachu 300
13 Kategoria obiektu XVII

Published On: 30 kwietnia, 2020 / Categories: Hospitality, Hospitality 06/2020 /