Apartamenty dla turystów i galeria handlowa powstaną w miejscu zburzonej stoczni w Ustce. Inwestorem jest Jerzy Malek, właściciel spółki Euro-Industry. Inwestycję zaplanowano w zachodniej części Ustki.
Trzy czwarte kilkunastohektarowego obszaru zajmą budynki mieszkalne, głównie dla turystów. Jedna czwarta terenu ma być przeznaczona pod działalność komercyjną.

Published On: 29 czerwca, 2020 / Categories: Hospitality, Hospitality 07/2020 /