Praktyczne warsztaty stacjonarne
z wykorzystania potencjału AI