Koncepcja

Właściwie zdefiniowana koncepcja hotelu, wpisująca się w przewidywane trendy rynkowe i dopasowana do najbardziej perspektywicznej segmentacji, jest podstawą sukcesu hotelu. Musi być również dostosowana do finansowych możliwości inwestora oraz samej lokalizacji (nieruchomości bądź istniejącej zabudowy).

Częścią tego etapu jest również sporządzenie wytycznych do projektowania.

Szczegółowych informacji na temat opracowania koncepcji hotelu udziela:
Monika Dolecka
tel. kom. 601 48 44 98
e-mail: [email protected]