Referencje

Współpraca z inwestorami hotelowymi na etapie inwestycji: wybrane realizacje 2019

 • Koncepcja rozbudowy hotelu 4* Medical SPA w Busko-Zdroju, czerwiec 2019;
 • Dokumentacja na potrzeby finansowania zewnętrznego rozbudowy hotelu 4* w Kołobrzegu, wrzesień-październik 2019;
 • Stałe doradztwo branżowe dla inwestora, Hotel 5* w Krynicy-Zdroju, 2019;
 • Doradztwo branżowe oraz praca z projektantami przy koncepcji hotelu 4* w Krakowie, wrzesień-grudzień 2019;
 • Koncepcja hotelu 4* w Świeradowie-Zdroju, wrzesień-grudzień 2019;
 • Doradztwo przy zakupie hotelu nad Zalewem Wiślanym, strategia rozwoju obiektu, stała współpraca od listopada 2019;
 • Strategia rozwoju i koncepcja rozwoju Zamku na Dolnym Śląsku wraz z Podzamczem, grudzień 2019;
 • Dokumentacja na potrzeby finansowania rozbudowy i modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Zakopanem, październik-grudzień 2019.

Współpraca z inwestorami hotelowymi na etapie inwestycji: wybrane realizacje 2018

 • Opracowanie modelu biznesowego, koncepcji produktu hotelu 4* na Wybrzeżu Środkowym wraz z koncepcją funkcjonowania na przyszłych rynkach docelowych – inwestor prywatny, styczeń 2018;
 • Opracowanie koncepcji produktu i marketingu hotelu 4* oraz jego  funkcjonowania na rynku Mazur – inwestor prywatny, od luty 2018;
 • Opracowanie modelu biznesowego i koncepcji hotelu 4* w Trójmieście – firma deweloperska z Trójmiasta, od grudzień 2017.

Współpraca z inwestorami hotelowymi na etapie inwestycji: wybrane realizacje 2014–2018

 • Kompleksowa analiza rynkowa i finansowa wraz z koncepcją produktu i przyszłego funkcjonowania na rynku 200-pokojowego hotelu*** w Kościelisku, dla spółki skarbu państwa; lipiec-wrzesień 2017;
 • Kompleksowa analiza rynkowa i finansowa OW w Ciechocinku dla spółki skarbu państwa; lipiec-sierpień 2017;
 • Opracowanie modelu biznesowego i koncepcji produktu wellnessowego na Kaszubach – firma deweloperska z Trójmiasta, od listopad 2017;
 • Koncepcja hostelu wysokiej jakości w Warszawie. Inwestor prywatny, czerwiec 2017;
 • Współpraca jako doradca inwestora przy projektowaniu hotelu 4* w Gdyni, modelu biznesowym hotelu, wyborze marki dla hotelu, firma deweloperska z Trójmiasta, od listopada 2017;
 • Analizy finansowe i strategiczne dla innej spółki skarbu państwa i doradztwo związane z modernizacją obiektów spółki (od sierpnia 2017);
 • Stała współpraca jako doradca inwestora od grudnia 2016 do listopada 2017 przy projektowaniu i opracowaniu modelu biznesowego przedsięwzięcia hotelu 4* w Jastarni dla spółki skarbu państwa;
 • Stała współpraca jako doradca inwestora od lipca 2017 roku przy projektowaniu i opracowywaniu modelu biznesowego przedsięwzięcia hotelu 5* w Krynicy Zdroju dla funduszu inwestycyjnego; (hotel w projektowaniu i kosztorysowaniu);
 • Stała współpraca jako doradca inwestora od listopada 2015 roku przy budowie hotelu 5* w Krakowie dla spółki giełdowej; (hotel w budowie);
 • Stała współpraca w zakresie inwestycji hotelu 4* na Półwyspie Helskim, współpraca ze studiem projektowym; doradca branżowy Inwestora, Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Od: listopad 2016. Zleceniodawca: Zarząd Spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.;
 • Opracowanie koncepcji produktowej oraz wytycznych do projektowania Hotelu 4* w Toruniu. Współpraca ze studiem projektowym. Lipiec-Grudzień 2016. Zleceniodawca: inwestor prywatny z Torunia;
 • Stała umowa o doradztwo w zarządzaniu: Hotel Amax w Mikołajkach. Od wrzesień 2016. Zleceniodawca: Hotel Amax Sp. z o.o.;
 • Stała współpraca w zakresie inwestycji hotelu 5* w Krakowie, współpraca ze studiem projektowym, współpraca z generalnym wykonawcą i podwykonawcami; doradca branżowy Inwestora, Stalprodukt SA. Od: listopad 2015. Zleceniodawca: Zarząd Spółki Stalprodukt SA;
 • Opracowanie strategii rozwoju Hotelu Amax w Mikołajkach. Kompleksowy audyt i doradztwo w zakresie działalności operacyjnej. Zleceniodawca: Hotel Amax. Styczeń-czerwiec 2016;
 • Opracowanie wytycznych do projektowania Hotelu 4*. Zamek na Wyspie na Jeziorze Ełckim. Zleceniodawca: Inwestor prywatny z Ełku. Maj 2016;
 • Opracowanie koncepcji produktowej, modelu biznesowego przedsięwzięcia, strategii funkcjonowania na rynku dla CondoHotelu 4* w Szczawnicy. Inwestor prywatny z Warszawy. Od listopad 2015;
 • Diagnoza strategiczna, opracowanie koncepcji produktowej i strategii rozwoju Spółki, z uwzględnieniem poszczególnych obiektów hotelowych i sanatoryjnych Spółki. Od październik 2015. Zleceniodawca: Zarząd Spółki Solanki Uzdrowisko Inowrocław;
 • Biznesplan na potrzeby finansowania inwestycji przez bank – Centrum Medyczne Curmed. Hotel i przychodnia rehablilitacyjna NZOZ, Curyn k. Białej Podlaskiej. Curmed Sp. z o.o. Sierpień 2015;
 • Strategia rozwoju Schroniska PTSM Oleandry w Krakowie. Lipiec 2015;
 • Współpraca przy koncepcji produktowej hotelu oraz koncepcji architektonicznej hotelu 4* w Sopocie. Współpraca ze studiem projektowym. Elfeko SA. Kwiecień-Lipiec 2015;
 • Doradztwo w zakresie zarządzania hotelem, szkolenia kierowników działów, opracowanie procedur sprzedażowych. Zleceniodawca: Hotel Lamberton, Ołtarzew koło Ożarowa Maz., Realizacja styczeń 2015;
 • Opracowanie koncepcji produktu i wizji hotelu w oparciu o prognozowany najbardziej perspektywiczny segment gości wraz ze strategią rozwoju, marketingu i sprzedaży hotelu w Krynicy Zdroju. Biznesplan projektu. Współpraca ze studiem projektowym w zakresie koncepcji funkcjonalnej hotelu. Zleceniodawca Elfeko SA Gdynia, realizacja Listopad 2014–Styczeń 2015;
 • Analiza rynku warszawskiego hoteli i aparthoteli. Zleceniodawca Spółka Budowlano-Mieszkaniowa EuroCity Sp.zo.o. Realizacja Grudzień 2014;
 • Opracowanie koncepcji produktu i wizji hotelu w oparciu o prognozowany najbardziej perspektywiczny segment gości wraz ze strategią rozwoju, marketingu i sprzedaży hotelu 5* Szklarska Poręba (woj. dolnośląskie), dla Sun and Snow SA oraz Univitae Sp. z o.o. Współpraca ze studiem projektowym w zakresie koncepcji funkcjonalnej tego hotelu. Realizacja listopad 2014;
 • Opracowanie koncepcji produktu i wizji hotelu w oparciu o prognozowany najbardziej perspektywiczny segment gości wraz ze strategią rozwoju, marketingu i sprzedaży hotelu/kliniki w Pałacu w Łebuni (woj. pomorskie). Biznesplan projektu. Inwestor prywatny. Realizacja: Październik 2014;
 • Przygotowanie do otwarcia Hotelu i wprowadzenie na rynek, kompleksowe szkolenia personelu Hotelu i Restauracji, opracowanie Standardów i procedur operacyjnych w Hotelu Dworzysko w Szczawnie Zdroju; Zleceniodawca: nowy właściciel obiektu: Dworzysko R.Tomaszewski i synowie Sp. z o.o. realizacja: sierpień/wrzesień 2014;
 • Opracowanie koncepcji produktowej i wizji dalszego rozwoju Hotelu Mużakowski w Łęknicy. Zleceniodawca: nowy właściciel hotelu, osoba prywatna. projekt zrealizowany w styczniu 2014.

Wcześniejsze wybrane projekty doradcze (2006–2013)

 • Opracowanie koncepcji produktu turystycznego w ramach projektu „Połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z Kanałem Augustowskim”. Zleceniodawca: Powiat Ełcki, realizacja zakończona w styczniu 2013;
 • Opracowanie koncepcji produktu hotelowego dla Hotelu w Zamku na wyspie na Jeziorze Ełckim. Współpraca ze studiem projektowym w zakresie koncepcji funkcjonalnej tego hotelu. Kalkulacja zdolności operacyjnej hotelu. Zleceniodawca:  PHU Doryb Ełk, projekt zakończono w maju 2013;
 • Strategia rozwoju, opracowanie wizji i koncepcji produktowej hotelu 4*, 190 pokoi w Sopocie. Współpraca ze studiem projektowym w zakresie koncepcji funkcjonalnej tego hotelu. Zleceniodawca: Grupa Inwestycyjna Hossa SA, Gdynia. Projekt zakończono w lipcu 2013;
 • Opracowanie koncepcji produktu turystycznego dla miasta Jelenia Góra. Zleceniodawca: miasto Jelenia Góra. Październik-Grudzień 2013;
 • Strategia rozwoju spółki skarbu państwa zarządzającej siecią 20 hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Biznesplan Spółki i ośmiu kluczowych obiektów hotelarskich Spółki na lata 2013–2023. Zleceniodawca: Nadwiślańska Agencja Turystyczna, Tychy (Kompania Węglowa SA);
 • Biznesplan budowy hotelu 4* w Krakowie, zleceniodawca Avanti Sp. z o.o., Kraków, czerwiec 2012;
 • Strategia rozwoju, koncepcja produktu, strategia sprzedaży i marketingu Hotelu Folwark Galiny koło Bartoszyc, zleceniodawca: Fabryka Kosmetyków Bell z Józefowa, właściciel obiektu (rekomendacje wprowadzono);
 • Biznesplan zakupu od sieci Orbis SA hotelu Francuski w Krakowie, na potrzeby pozyskania zewnętrznego finansowania (kredyt). Zleceniodawca Grupa Alterco SA oraz Adam Gessler, maj/czerwiec 2011 (transakcja zrealizowana);
 • Realizacja Biblioteki Hotel Zamek Kraciski w Lidzbarku Warmińskim – wybór i zakup książek do Biblioteki, Grupa Anders – Centrum Konferencyjne Zamek Sp. z o.o., maj 2011 (zrealizowane wg koncepcji);
 • Doradztwo w zakresie koncepcji hotelu koło Kielc, inwestor Dorbud SA, Kielce, marzec 2011 (inwestycja niezrealizowana, zgodnie z rekomendacją);
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji funkcji Centrum Hotelowo-Konferencyjnego na Zamku w Gniewie, inwestor: Polmlek SA, Pułtusk, (grudzień 2010), inwestycja zrealizowana zgodnie z rekomendacją;
 • Strategia rozwoju i kreacja produktu hotelowego – 4* hotel Krasicki na podzamczu Zamku w Lidzbarku Warmińskim; strategia marketingu i sprzedaży hotelu na najbliższe 5 lat; inwestor: Centrum Konferencyjne Zamek Sp. z o.o. należąca do grupy hotelowej Anders (styczeń/lipiec 2010); inwestycja zrealizowana;
 • Kreacja produktu hotelowego – koncepcja na hotel (hotel 4* wraz z zespołem domków) we wsi Magury w Bieszczadach, inwestor prywatny z Warszawy – projekt niezrealizowany;
 • Studium wykonalności modernizacji hotelu i budowy towarzyszącej infrastruktury turystycznej, działanie 6.1 Turystyka, WRPO, inwestor BMC Hotels Sp. z o.o., Poznań, listopad 2009, inwestycja zrealizowana i dofinansowana;
 • Studium wykonalności do wniosku do działania 6.1 Turystyka dla inwestycji hotelowej w Wielkopolsce – inwestor Eureka Sp. z o.o., Poznań, październik 2009, inwestycja zrealizowana i dofinansowana;
 • Studium wykonalności wg wytycznych banku inwestycji hotelowej 3* Hotel Mercure Vestil w Piotrkowie Trybunalskim, dwa biznesplany dla inwestora PPHU Wilk, Piotrków Trybunalski, czerwiec-wrzesień 2009, otrzymany kredyt, inwestycja zrealizowana;
 • Doradztwo branżowe przy koncepcji rozbudowy hotelu Sułkowski w Boszkowie (współpraca z Palladium Architekci), maj 2009-sierpień 2009, inwestor firma ClarSystem, Poznań, inwestycja zrealizowana;
 • Studium wykonalności kompleksu hotelowo-rekreacyjnego w Boszkowie, woj. Wielkopolskie, wg wytycznych programu WRPO 6.1 Turystyka (inwestor: firma ClarSystem SA, Poznań), kwiecień 2009, inwestycja zrealizowana;
 • Współpraca z AGK Architekci przy projekcie architektonicznym kompleksu hotelowo-konferencyjnego HotelNarwil 5* rozbudowana funkcja SPA, 300 pokoi, koło Serocka, inwestor: firma Adamed SA, (grudzień 2008/styczeń 2009), projekt zrealizowany;
 • Współpraca przy koncepcji, następnie opracowanie studium wykonalności dla obiektu hotelowo-apartamentowego w Poznaniu, o standardzie 4*, apartamenty, centrum konferencyjne, Spa, biura, 100 pokoi, kilkadziesiąt apartamentów, inwestor: Hotel Topaz/ ośrodek Simptest Sp. z o.o. (czerwiec/sierpień 2008);
 • Biznesplan obiektu hotelowo-aparamentowego o standardzie 5* w Mikołajkach (Hotel Mikołajki), rozbudowana funkcja SPA, konferencje, 200 pokoi, inwestor: Inpro Sp. z o.o., Gdańsk (maj 2008), inwestycja realizowana;
 • Współpraca przy koncepcji, studium wykonalności, przygotowanie biznesplanu wg wytycznych banku hotelu 3* (Hotel Lamberton), z funkcją konferencyjną, przy trasie Warszawa-Poznań, powiat Ożarów Mazowiecki, inwestor: osoba prywatna (marzec/maj 2008); opracowanie strategii marketingowej, szkolenia osób zarządzających i przygotowaniu do otwarcia obiektu; inwestycja zrealizowana;
 • Doradztwo inwestorowi w zakresie funkcji hotelowych obiektu apartamentowo-hotelowego 4*, klinika, rozbudowane SPA, konferencje, inwestor: SOVA Profile Investement (kwiecień 2008);
 • Audyt obiektu i opracowanie wytycznych kierunków inwestycji dla hotelu 2* Prezydent w Spale, inwestor: os prywatna (styczeń/luty 2008).

Księgi Standardów i Procedur

 • opracowanie Księgi Standardów i Procedur Operacyjnych, Gromada, styczeń 2013,
 • opracowanie Księgi Standardów i Procedur Operacyjnych, Redyk, Zakopane, czerwiec 2011, wdrożone
 • opracowanie Księgi Standardów i Procedur Operacyjnych dla obiektów hotelarskich Grupy PZU, wdrożone
 • opracowanie Księgi Standardów i Procedur Operacyjnych dla Hotelu Oliwski w Gdańsku (Inpro SA), listopad-grudzień 2009, wdrożone
 • opracowanie Księgi Standardów i Procedur Operacyjnych dla Hoteli Focus (trzy hotele – Łódź, Bydgoszcz, Szczecin), Immobilie Sp. Z o.o., lipiec-sierpień 2009, wdrożone
 • opracowanie Księgi Standardów i Procedur Operacyjnych, Hotel Spa Dom Zdrojowy Jastarnia (Inpro SA), czerwiec 2009, wdrożone.

Badania rynku, przykładowo

 • pilotażowe badanie rynku MICE woj. Wielkopolskiego i opracowanie na podstawie tego badania założeń metodologicznych do cyklicznego badania rynku MICE w Polsce, badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej; grudzień 2008-styczeń 2009

Szkolenia wewnętrzne: wybrane projekty

Realizowaliśmy projekty szkoleniowe w kilkudziesięciu hotelach, m.in.

 • Kompleksowy program szkoleniowy dla pracowników wszystkich działów – Uzdrowisko Świeradów (Świeradów Zdrój), kwiecień 2007;
 • Szkolenia z obsługi dla pracowników recepcji i obsługi gastronomii, Ośrodek Szkoleniowy Stodoły, Rybnik, styczeń 2008;
 • Zarządzanie jakością dla kierownictwa, szkolenia z obsługi dla pracowników, Hotel Senator, Dźwirzyno, grudzień 2007;
 • Szkolenia z obsługi dla pracowników różnych działów, Hotel Filmar, Toruń, sierpień 2006;
 • Kompleksowe szkolenie wszystkich pracowników Pałac Mierzęcin (obsługa gościa, sprzedaż, zarządzanie jakością), marzec 2007;
 • Szkolenia dla pracowników recepcji, marketingu, służby pięter, Pałac Wiejce, sierpień 2006, wrzesień 2006;
 • Szkolenia wszystkich pracowników ośrodków PZU (Karłów, Duszniki Zdrój, Jastrzębia Góra), listopad 2006;
 • Szkolenie z jakości obsługi, sprzedaży, programów lojalnościowych, e-marketingu, marketingu relacji, CRM, asertywności i negocjacji, Domina Residence, Poznań, kwiecień 2007;
 • Szkolenia pracowników działów gastronomii, marketingu, Warsaw Apartments, wrzesień 2008;
 • Cykl szkoleń dla pracowników serwisów Mercedes Benz Polska z zakresu obsługa, komunikacja z klientem, wizerunek firmy (wrzesień 2007 – listopad 2008);
 • Szkolenia wszystkich pracowników Hoteli Campanile w Polsce (listopad/grudzień 2009, wrzesień – grudzień 2010);
 • Szkolenia pracowników Hoteli Gromada, półtoraroczny projekt szkoleniowy, od jesieni 2012 do końca 2013;
 • Szkolenia pracowników hotelu Park Hotel (Vienna International SA) Bielsko Biała. Styczeń 2014;
 • Szkolenia pracowników Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego WAT w Warszawie (październik – grudzień 2014);
 • Szkolenia pracowników hotelu Lamberton w Ołtarzewie koło Ożarowa. Styczeń 2015;
 • Szkolenia pracowników  działu sprzedaży Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. Luty 2015;
 • Szkolenia pracowników Schroniska Młodzieżowego Oleandry w Krakowie. Maj 2015;
 • Szkolenie pracowników recepcji Hotelu Partner w Warszawie. Sierpień 2015;
 • Szkolenie pracowników recepcji Art Hotel Wrocław, Hotel Patio Wrocław. Listopad 2016;
 • Szkolenie dla dyrekcji hotelu z zakresu polityki cenowej. Hotel Central Gdańsk. Grudzień 2016.

Potrzebujesz wsparcia?
Możemy pomóc!