Studium wykonalności i analizy finansowe

Dla inwestorów hotelowych wykonujemy studia wykonalności oraz analizy i modele finansowe pozwalające ocenić efektywność ekonomiczną inwestycji oraz na potrzeby finansowania zewnętrznego.

Etap, w którym analiza danych i faktów z przeszłości, teraźniejszości i ekstrapolacji na przyszłość dotyczących rynku hotelowego, turystycznego, ekonomii, rynku pracy, łączy się z analizą konkurencji, której silne strony i braki są podstawą do wstępnych wniosków dotyczących koncepcji, jak i ostatecznych dotyczących analiz finansowych. To zbiór wieloletnich doświadczeń, wiedzy, wykształcenia i intuicji całego zespołu.

Analizy finansowe są naszą silną stroną. Wspierają inwestorów w rozmowach z podmiotami zewnętrznymi w obszarze finansowania inwestycji.

Szczegółowych informacji na temat studium wykonalności i analiz finansowych udzielają:

Ewa Behrendt
tel. 537 137 437
[email protected]

Monika Dolecka
tel. 601 48 44 98
[email protected]