Studium wykonalności

Studium wykonalności jest podstawą do podjęcia decyzji o inwestycji hotelowej (nowej inwestycji, rozbudowie istniejącego hotelu, przebudowie i modernizacji).

Ta wszechstronna analiza jest niezbędna dla potrzeb własnych inwestora, a w późniejszym etapie służy również jako dokumentacja informacyjna o inwestycji na potrzeby finansowania zewnętrznego.

Szczegółowych informacji na temat studium wykonalności udziela:
Monika Dolecka
tel. kom. 601 48 44 98
e-mail: monika.dolecka@irh.pl