W większości indywidualne, dedykowane, zamknięte dla firm lub osób.
O szkoleniach otwartych informujemy członków IRH+ na zamkniętym kanale telegram.