Formularz rejestracji klienta indywidualnego

Aby zgłosić uczestnictwo indywidualne w Konferencji XIV Forum Hotelowe, 15 września 2017, Hotel InterContinental w Warszawie, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Koszt dla uczestnika indywidualnego: 600 zł (+23% VAT)

Jeśli chcesz kupić więcej niż 1 bilet, przejdź do rejestracji grupowej.

Należność prosimy opłacić najpóźniej do dnia konferencji. Ilość miejsc ograniczona.
Konto IRH: Bank: BZ WBK, nr konta: 87 1090 2851 0000 0001 3030 0294