XV Forum Hotelowe, 12 października 2018, Hotel InterContinental Warszawa

Już po raz 15 chcemy Państwa zaprosić na Forum Hotelowe. Jest to najstarsza cykliczna konferencja hotelowa w Polsce.

Wydarzenie, tak jak w poprzednich latach, zgromadzi inwestujących w hotele, właścicieli hoteli, dyrektorów, architektów, projektantów wnętrz oraz dostawców produktów i usług dla hotelarstwa.

Rynek hotelowy – podobnie jak gospodarka – przeżywa swój szczyt koniunktury. Pracując na co dzień na rynku doradztwa hotelowego odnosimy wrażenie, że polski rynek bardzo dojrzał. Dysponuje zarówno kapitałem, jak i wiedzą, która pozwala planować długoterminowo. Prawdziwy szczyt rozwoju oraz inwestycji przypadnie jednak dopiero w przyszłym dziesięcioleciu.

Na tegorocznej konferencji nie będzie zatem o tym, czy warto budować, ale o tym: jak budować, i dla kogo. Hotelarstwo na świecie przeżyło radykalną zmianę w ostatnich 10 latach. Inwestorzy prześcigają się w pomysłach na produkty hotelowe.

Zapraszamy:

 • inwestujących w hotele,
 • właścicieli i dyrektorów hoteli,
 • architektów i projektantów wnętrz,
 • dostawców produktów i usług dla hotelarstwa.

W programie niezbędne informacje między innymi o:

 • wynikach rynku hotelowego,
 • zagrożeniach i szansach inwestycyjnych,
 • pomysłach na biznes.

Cena biletu dla 1 osoby 650 zł netto (+23% VAT)

Szczegółowy program

Program - ukryj / pokaż

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników. Poranna kawa

10.00 Powitanie uczestników konferencji

10:00 – 10:30 Rynek hotelarski w Polsce – tendencje i wyniki hotelarstwa w głównych rynkach na tle całego kraju

Podsumowanie 2017 roku na rynku hotelowym w ilości sprzedanych noclegów, obłożeniu, ruchu przyjazdowym z zagranicy, tendencjach obserwowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. W prezentacji także dane z kilku pierwszych miesięcy tego roku.

Teresa Buczak, dyrektor strategii, Polska Organizacja Turystyczna

10:30 – 10:50 Trendy społeczne istotne dla rozwoju hotelarstwa: goście hoteli od strony dochodów, wyznawanych wartości i modelu konsumpcji

Współczesny produkt hotelowy nie powstaje w próżni, jest skierowany do konkretnych gości. O tym, kim oni są, decydują dochody, styl życia, model konsumpcji, a także wykształcenie, światopogląd. Wiedzą to doskonale sieci hotelowe, które tworzą nowe marki pod zapotrzebowanie konkretnych gości.

W prezentacji na podstawie precyzyjnych danych wskażemy kilka kluczowych dla rynku hotelowego wyzwań i szans. Będą one dotyczyły: dochodów ludności z głównych rynków przyjazdowych do Polski oraz naszego kraju (w podziale na decyle), danych o skali boomu turystycznego po 2008 w Europie, rozwiązań dla rynku pracy oraz kursu walutowego.

Zbigniew Bugaj, główny analityk, Instytut Rynku Hotelarskiego

10:50 – 11:10 Finansowanie projektów hotelowych przez instytucje finansowe

Instrumenty finansowe w finansowaniu projektów hotelarskich: kredyty bankowe i obligacje oraz leasing zwrotny. Kluczowe zasady oceny różnych rodzajów projektów hotelarskich przez instytucje finansowe. Zasady współpracy inwestora z instytucją finansową przy pozyskiwaniu finansowania na przykładzie współpracy z bankiem.

Krzysztof Czerkas, członek zarządu TFI Skarbiec

11:10 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40 – 12:40 New Hotel and Gastronomy Concepts (tłumaczenie symultaniczne)

Zawsze podziwialiśmy koncepcyjną błyskotliwość i ekonomiczną efektywność zaprojektowanych przez Blacksheep hoteli Puro. W prezentacji Tim Mutton zaprezentuje na podstawie swoich realizacji jak rynek hotelowy i gastronomiczny rozwinął się zarówno w segmencie wysokiej jakości jak i midscale od tego czasu.

Tim Mutton, założyciel i właściciel, Studio Blacksheep London

12:40 – 13.00 O korzyściach płynących z nadchodzących zmian w branży turystycznej oraz o koncepcji Zintegrowanego Regionu Turystycznego.

Zainspirowani dynamiką i skalą zmian zachodzących w branży turystycznej, wychodzimy naprzeciw rosnącym potrzebom zarówno właścicieli obiektów, jak i samych podróżnych. Analizujemy te zmiany oraz to, w jaki sposób kształtują one przyszłość samej branży.

Wynikiem tego jest nasz system tworzenia i wyświetlania treści w całym regionie turystycznym – Berg OS. Jego technologia pozwala na nawiązywanie interakcji między właścicielem obiektu a odwiedzającym.

Marcin Jamróz, CEO Berg Technologies

13:00 – 13:45 Lunch

13:45 – 14.15 Trendy kulturowe w praktyce – czyli Polacy za 10 lat

Opowiem o:

 • elementach wpływających na zmianę postaw Polaków,
 • ogólnej strukturze trendów (jak o nich myśleć),
 • oraz o kilku praktycznych implikacjach w obszarach „rzeczy”, „rodzina”, „światopogląd”
Mikołaj Dragović, Deloitte Consulting

14:15 – 14.45 Analiza momentów prawdy w doświadczeniu gościa hotelowego

Zakres prezentacji

 • Doświadczenie gościa widziane jego zmysłami
 • Momenty prawdy, czyli więcej niż ścieżka klienta
 • Dlaczego biometria jest lepsza od ankiet satysfakcji?
 • Tego gość hotelowy nigdy nie mówi a jest dla niego ważne
 • Tym gość hotelowy chętnie się dzieli a niekoniecznie jest dla niego ważne
Jacek Pogorzelski, PrimeCode

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 – 15:50 Willa Port Ostróda, Hotel Paryski Zakopane

Omówienie modelu biznesowego działalności sieci hotelowej stworzonej na bazie modelu condo.

Elżbieta Lando, Prezes Condohotels Ostróda

15:50- 16:10 Malinowe Hotele medical spa.

Przykład sukcesu niszowego produktu hotelowego, który potrafił wyjść poza jeden hotel i zagospodarować bardzo lukratywna niszę hoteli z przymiotnikiem medical.

Artur Łachut, dyrektor marketingu, Malinowe Hotele

16:10-16:30 Kompleksowość produktu na przykładzie Hotelu Arłamów

Michał Kozak, dyrektor generalny, Hotel Arłamów

16:30 – 16:45 Hotel w obiektywie

Produkt hotelowy w profesjonalnej fotografii jest punktem wyjścia do zbudowania sugestywnego wizerunku, opinii obiektu nie tylko w internecie. Prezentacja na podstawie kilku czołowych polskich hoteli.

Piotr Gęsicki, fotografik

16:45 – 17:30 Koktajl i wręczenie atrakcyjnych nagród książkowych

Prelegenci

Prelegenci - ukryj / pokaż

Teresa Buczak

Dyrektor Departamentu Strategii POT. Z turystyką jest związana nieprzerwanie od blisko 30 lat. Od ośmiu lat odpowiada w POT za planowanie strategiczne i operacyjne oraz realizację badań marketingowych – początkowo na stanowisku wicedyrektora Biura Strategii i Analiz, następnie Departamentu Planowania Marketingowego. Od dwóch lat pełni funkcję dyrektora Departamentu Strategii.

Kluczowe kompetencje badawcze i analityczne oraz wiedzę o funkcjonowaniu rynku turystycznego zdobyła jako wieloletni pracownik naukowy Instytutu Turystyki i Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie oraz kierując w GUS Wydziałem Statystyki Turystyki i Sportu (w latach 2004-2008).

Jest autorką kilkudziesięciu opracowań i publikacji z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego rynku turystycznego. W latach 1997-2006 była członkiem zespołu ekspertów opracowujących „Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski” – narzędzia ukazującego wkład turystyki w gospodarkę i tworzenie PKB. Współtworzyła krajowe i regionalne strategie rozwoju turystyki, w tym „Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki” oraz koncepcje największych projektów promocyjnych finansowanych z POIG – „Promujmy Polskę Razem” i „Lubię Polskę”, realizowanych przez POT w latach 2009-2015.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, specjalizacji Ekonomika Turystyki oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami”. W 1993 roku odbyła staż w Instytucie Rozwoju Turystyki Międzynarodowej w Japonii, jako stypendystka Japan International Cooperation Agency.


Zbigniew Bugaj

W Instytucie Rynku Hotelarskiego odpowiedzialny za współtworzenie koncepcji produktowych i turystycznych. Zajmuje się analizami polskiego rynku hotelarskiego. W ramach IRH współpracował z kilkudziesięcioma inwestorami na terenie całego kraju w zakresie realizowanych przez firmę studiów wykonalności, biznesplanów i przede wszystkim koncepcji produktowych i marketingowych. Na zlecenie POT kierował projektem stworzenia metodologii badania rynku MICE w Polsce.

Z wykształcenia prawnik i orientalista łączy pasję podróżniczą z rozwijaniem doświadczeń zawodowych. Zwiedził ponad 70 krajów i kilkaset hoteli na całym świecie.


Krzysztof Czerkas

Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017.
Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932.

W latach 2012-2017 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie rynku nieruchomości, pośrednictwa finansowego i restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz usług szkoleniowych.

Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 –  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym S.A. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S.A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji  odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości i finansowania projektów inwestycyjnych. Laureat II nagrody w konkursie ”Economicus” na najlepszy poradnik biznesowy w konkursie organizowanym przez Dziennik Gazeta Gazeta Prawna w 2016 (współautor nagrodzonej książki „Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych”, wspólnie z B. Teisseyre). Autor poradników : Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi. (ODDK Gdańsk 2017 książka nominowana do nagrody w konkursie ”Economicus” na najlepszy poradnik biznesowy w konkursie organizowanym przez Dziennik Gazeta Gazeta Prawna w 2017) oraz Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw (ODDK Gdańsk 2018).

Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. – Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA). W latach 2014-2017  członek Rady Nadzorczej Dekpol S.A (spółka notowana na GPW – branża deweloperska i budowlana).


Marcin Jamróz
CEO Berg Technologies

Przedsiębiorca z około 20-letnim doświadczeniem biznesowym.

Jego solidne zaplecze interpersonalne, marketingowe i technologiczne przekuwają w sukces pomysł na rozszerzenie idei Zintegrowanego Regionu Turystycznego w Zintegrowany Świat Turystyczny.

Marcin pasjonuje się turystyką, sportem, wędkarstwem i nurkowaniem.

Ponadto, interesuje się obszarem środowiska naturalnego i problemami z nim związanymi. Często bierze też aktywny udział w projektach związanych z fauną i florą.


Tim Mutton

Tim Mutton jest dyrektorem generalnym i założycielem Blacksheep, jednej z czołowych agencji kreatywnych, która wspiera czołowe na świecie marki z sektora hospitality, silnym, inteligentnym spojrzeniem oraz najnowocześniejszymi rozwiązaniami.

Zwycięzca nagrody Wave of Future US – „Projektowanie gościnności". Tim jest uważany za wiodący autorytet w sektorze hotelarskim. Łączy w sobie pasję do projektowania hoteli i F&B z dogłębną wiedzą sektorową o praktycznych, biznesowych i operacyjnych aspektach działalności.

Blacksheep

Założona w 2002 r. agencja szybko stała się globalnym ekspertem w dzisiejszej konkurencyjnej kulturze sektora hospitality. Sukces to wynik strategicznego i świadomego spojrzenia na ten przemysł, połączony z pasją do niezwykłego i naturalnego pragnienia wyróżnienia się. Blacksheep wspiera najlepsze na świecie marki sektora hospitality, zapewniając im rozwiązania, które uwzględniają każdy punkt styku udanej koncepcji – od strategii po projektowanie wnętrz i doświadczenia poprzez branding i komunikację.

Klienci Blacksheep to m.in: Jamie Oliver, Raymond Blanc, Fairmont Hotels, The Kuwait Cinema Company, Gordon Ramsay, Loacker, The Ritz Carlton, Mandarin Oriental, Wagamama i Hyundai Card.


Piotr Gęsicki

Piotr Gęsicki ma ponad dwadzieścia pięć lat międzynarodowego doświadczenia zawodowego, jest fotografem bardzo wszechstronnym, specjalizuje się w fotografii wnętrz i architektury choć równie dobrze radzi sobie z fotografią jedzenia czy ludzi. Po okresie studiów na New York Institute of photography fotografuje dla wielu firm z rynku hotelarskiego. Jego klientami byli m.in. PURO Hotels, InterContinental, Holiday Inn, Indigo, Hotel Bellotto, ZPRSA, SixtySix hotel, Nestle, GPW, ZenithOptimedia, Polkomtel, Polski Bank Przedsiębiorczości, Lucent Technologies, Apache Corporation, Royal Bank of Scotland, Scania, General Electric.

Jego zdjęcia regularnie ukazują się w polskich i zagranicznych magazynach Elle Decoration, Weranda, Dobre Wnętrze, Maison Creative, Deko, Couch, Beautiful Homes, Newsweek, Forbes.

Współpracuje także z agencjami fotograficznymi takimi jak Gap Interiors, Getty Images i Forum – Polska Agencja Fotografów.


Mikołaj Dragović

Mikołaj ma dziesięcioletnie doświadczenie w budowaniu strategii marketingowych dla polskich i międzynarodowych firm, od marek FMCG po B2B, w zakresie strategii marki, architektury portfela czy wejść na rynek, oraz analiz konsumenckich i kulturowych, opracowywania nowych produktów czy finansowej wyceny marek.

Zawodową przygodę z marketingiem rozpoczął od działu planowania w agencji reklamowej McCann Erickson oraz w najbardziej doświadczonym butiku strategicznym w Polsce – w Stratosferze. Przez dwa lata doświadczenie zdobywał we Włoszech, w firmie Interbrand. Obecnie jest managerem w jednej z największych firm doradczych na świecie (Deloitte Consulting) w dziale Brand Strategy & Consumer Research.

Wykładał gościnnie na IED Instituto Europeo di Design, obecnie również w Szkole Mistrzów Reklamy.


dr Jacek Pogorzelski

Ekspert w zakresie strategii marketingowej oraz zarządzania marką i doświadczeniem klienta. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Twórca metod i narzędzi planistycznych i analitycznych z zakresu marketingu, innowacyjności i strategii rynkowej.

Właściciel firmy Prime Code zajmującej się strategiami marek oraz doświadczeniem klienta oraz partner w firmie BlueFox zajmującej się identyfikacją i wykorzystaniem szans rynkowych.

Były wykładowca programów MBA oraz Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej oraz The Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesoty.
Współpracownik ministerstw oraz samorządów w zakresie zarządzania markami oraz polityki promocji.

Autor książek Marka na cztery sposoby, Praktyczny marketing miast i regionów, Kod skuteczności, Mity marketingowe, (R)ewolucja marki, Pozycjonowanie produktu oraz wielu artykułów na temat pozycjonowania, strategii marek oraz innych zagadnień marketingu strategicznego.

Organizator - Instytut Rynku Hotelarskiego

Informacje o organizatorze - ukryj / pokaż

Od 2006 roku doradzamy hotelarzom oraz nowym inwestorom w procesie zarządzania hotelami i w procesie powstawania hoteli. Chętnie i otwarcie dzielimy się swoją wiedzą wydając corocznie publikacje o rynku hotelarskim w Polsce, organizując konferencje, szkolenia i warsztaty tematyczne.

Śledzimy trendy w Polsce, i na świecie – podróżując i pielęgnując kontakty.
Od 2008 roku organizujemy misje gospodarcze na najważniejsze targi hotelowe na całym świecie, gdzie wyjeżdżamy wspólnie z inwestorami z Polski. Połączenie wiedzy, doświadczenia, pasji, świeżego spojrzenia i kreatywności pozwala nam wnosić istotną wartość do projektów hotelowych, a zaangażowanie jakie przejawiamy we współpracy z klientami sprawia, że nasze relacje trwają latami.

Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu projektach inwestycyjnych jako doradca branżowy, przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń menedżerskich w ramach naszego programu szkoleniowego Akademia Menedżerów Hotelarstwa, szkolimy także personel liniowy w hotelach.

Opracowujemy strategie rozwoju, strategie sprzedaży i marketingu, koncepcje produktów, studia wykonalności, biznesplany oraz księgi standardów i procedur operacyjnych, programy wdrożenia jakości i dedykowane programy szkoleniowe dla hoteli.
Oceniamy i weryfikujemy koncepcje funkcjonalne hoteli, projekty architektoniczne, branżowe i wykonawcze, projekty wnętrz.
Pomagamy wprowadzić hotel na rynek.

Sponsor główny

Wystawcy

Współpraca

Organizowane przez nas wydarzenie daje możliwość wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy z kontrahentami, zdobycia cennych informacji i nowych kontaktów handlowych. Nasze konferencje organizujemy od trzynastu lat w największych miastach w Polsce, sa one powszechnie znane i cenione przez hotelarzy.

Kontakt w sprawie współpracy sponsorskiej:
Ela Maleszewska, tel. 607 835 591, e-mail: ela.maleszewska@irh.pl

Kontakt w sprawie programu konferencji:
Zbigniew Bugaj +48 667 4444 98: zbigniew.bugaj@irh.pl

Kontakt

Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:

Ewa Behrendt, tel. 537 137 437, e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

Ela Maleszewska, tel. 607 835 591, e-mail: ela.maleszewska@irh.pl

Roman Frej, tel. 534 953 385, e-mail: roman.frej@irh.pl

Lokalizacja: Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa