19-20.10.2017 Controlling i Zarządzanie kosztami w hotelu

Dwudniowa sesja szkoleniowa "Controlling i Zarządzanie kosztami w hotelarstwie"

Termin: 19-20 październik 2017 (czwartek-piątek)

Trener: Rafał Kincer

Miejsce: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Sułkowskiego 11

Cel szkolenia

ukryj/pokaż

Skuteczne zarządzanie hotelem jak każdym przedsiębiorstwem wymaga stawiania celów i ich realizacji. Podczas szkolenia trener przedstawi co należy wziąć pod uwagę tworząc długofalowy plan zarządzania hotelem. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak analizować i oceniać dotychczasowe działania oraz planować strategię zarządzania kosztami, w jaki sposób interpretować kluczowe wskaźniki. W oparciu o tą wiedzę będzie w stanie opracować strategie zarządzania kosztami, tak aby maksymalizować potencjalny i realny przychód.

Profil uczestnika

ukryj/pokaż

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za Controlling i zarządzanie kosztami w hotelu, dyrektorów oraz właścicieli obiektów hotelarskich.

Program szkolenia

ukryj/pokaż

1. System polskiej rachunkowości (normy prawne, interesariusze, podstawowe dokumenty, kompetencje działów finansowo-księgowych).
2. Sprawozdanie finansowe SF (podstawowe elementy sprawozdania, wzajemne powiązania, źródła informacji dla celów analiz, nomenklatura).
3. Analiza finansowa w oparciu o SF (analiza pionowa i pozioma, analiza wskaźnikowa, „złota reguła” finansowania aktywów. Punkty krytyczne wskazujące na zagrożenia działalności przedsiębiorstwa).
4. Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) (historia, filozofia. Centra odpowiedzialności a struktura organizacyjna hotelu).
5. Układ ewidencji w poszczególnych działach organizacyjnych hotelu.
6. Analiza efektywności (sprawności) operacyjnej hotelu i jego poszczególnych departamentów operacyjnych.
7. Dźwignia operacyjna, finansowa, łączna. Co to jest i jaką uzyskujemy informację?
8. Koszty stałe, zmienne, mieszane. Dlaczego warto prowadzić analizę w oparciu o rodzaj zmienności kosztów?
9. Analiza Feasibility Study (część finansowa). Metody budowania prognoz i budżetów.
10. Finansowanie inwestycji – źródła kapitału finansowego, koszt kapitału, średnioważony koszt kapitału (WACC) i jego wpływ na efektywność inwestycji. Wskaźniki oceny efektywności inwestycji.

Trener

ukryj/pokaż

Rafał Kincer:  absolwent studiów Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Nottingham Trent University, Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn. Ukończył także Szkołę Trenerów Metrum, kursy Controlingu, Zarządzania Zmianą oraz Przekształceń Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej korporacji, w której odpowiadał z sprzedaż, koncepcje, negocjacje dużych przemysłowych instalacji chłodniczych dla przemysłu spożywczego. Następnie prowadził 6 restauracji hotelowych. Jako Prezes Zarządu, współtworzył sieć Hotele Diament. Odpowiadał także bezpośrednio za realizacje inwestycji oraz operacyjne uruchomienie 6 hoteli sieci. Będąc Prezesem Zarządu Armada Development S.A. odpowiadał za jeden z największych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce. Na terenach po dawnej kopalni powstało profesjonalne pole golfowe, osiedle domów jednorodzinnych, sklepy i drogi. Jako doradca stworzył m. in. Best Western Hotel Browar Mariacki w Katowicach, który w najbliższym czasie rozpocznie przyjmowanie gości oraz produkcję lokalnego piwa.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu: 1350 zł netto/ osobę (+23 proc. VAT). W cenie szkolenia uczestnictwo w dwudniowym warsztacie, materiały drukowane, publikacje IRH, wyżywienie przez dwa dni (przerwy kawowe i lunch), certyfikat Akademii Menedżerów Hotelarstwa. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Lokalizacja: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Sulkiewicza 11