Rejestracja na szkolenia Akademii IRH

Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu Akademii IRH, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu na jeden moduł dwudniowy: 1350 zł (+23% VAT).
Należność prosimy opłacić przed terminem Szkolenia na konto IRH: Bank: BZ WBK, nr konta: 87 1090 2851 0000 0001 3030 0294

W cenie szkolenia: merytoryczne materiały seminaryjne, lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat uczestnictwa.

W przypadku zdarzeń losowych wpływających na niemożność przybycia, bez kosztowa rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej anulacji uczestnik zobowiązuje się do pokrycia 50% ceny szkolenia.