Zarządzanie gastronomią w hotelu

Trener: Tatiana Karczewska
Termin: 6-7 grudnia 2016
Miejsce: Hotel Belweder Warszawa (ul. Flory 2)
Czas: 10:30-18:00 (I dzień); 8:00-16:00 (II dzień)

Jedyne szkolenie z tego tematu w 2016 r.

Szkolenie obejmuje wszechstronny zakres działalności gastronomicznej w hotelu. Jedno z najlepiej ocenianych szkoleń. Odpowiednie zarówno dla hotelu, który chce zmienić swoją obecność na rynku, zwiększyć zyskowność, jak i dla inwestorów, którzy dopiero chcą hotel zbudować, a gastronomia będzie istotnym elementem założeń biznesowych.

Cel Szkolenia:
W czasie dwóch dni szkolenia wskazane i wyjaśnione zostaną kluczowe elementy sukcesu działalności hotelowej restauracji i działu foodserwis. Omówione zostaną kluczowe trendy na rynku gastronomicznym, także tzw. przelotne mody, które często stają się pułapką dla gastronomów. Celem jest także rozwinięcie wiedzy uczestników w zakresie technologii, ekonomicznych aspektów działalności gastronomicznej, pracy, zarządzania pracownikami, jak również metod konkurowania z innymi hotelami, przewidywania stale zmieniających się oczekiwań żywieniowych.

Tematyka:
1. Marketing, serwis i zarządzanie ludźmi
Osiągnięcie sukcesu w biznesie gastronomicznym wymaga zrozumienia oczekiwań i możliwości zakupowych klientów. Jak zdefiniować te oczekiwania i przełożyć je na strategiczne decyzje inwestycyjne, marketingowe, cenowe? Jak badania marketingowe wpływają na decyzje odnośnie stylu serwisu, poziomu cen? Jak zatrudniać i szkolić personel, który ma wypełnić te oczekiwania. Jakimi narzędziami posługiwać się w przypadku problemów wynikających z pracy z ludźmi: zarówno pracownikami, jak i klientami.
2. Planowanie menu, strategie marketingowe i merchandisingowe
Jak wpływać na preferencje gości poprzez menu. Psychologiczne aspekty cen w menu. Strategie cenowe i różnorodne modele kształtowania cen, metody promocji foodserwisu w hotelu i otoczeniu hotelu. Ewolucja wydatków marketingowych.
3. Kontrola
Gdzie rodzą się straty w gastronomii? Jak im zapobiegać? Jak stworzyć sprawny system zakupów, przyjęć towarów i magazynowania. Zarządzanie jakością poprzez standaryzowanie receptur i form prezentacji żywności.
4. Revenue Management w gastronomii
RevPash (revenue per available seat hour). Rozpoznawanie różnych okresów nasilenia sprzedaży i maksymalizacja wyniku finansowego w każdym z tych okresów. Maksymalizacja przychodów poprzez właściwy mix stolików. Zarządzanie długością posiłków i kreowanie zapotrzebowania w określonych okresach czasu.
5. Zarządzanie strukturą cen
Elastyczność cenowa. Ceny „dyskryminacyjne” (różnicujące konsumentów), „customizacja cen”.
Wybór strategii cenowych, które najlepiej będą dostosowane do klientów na lokalnym rynku. Jak kalkulować koszty i jak szacować długość zwrotu z inwestycji.
6. Kreowanie kultury serwisu w hotelu i restauracji
Im wyższy poziom dochodów społeczeństwa, tym coraz wyżej na liście priorytetów staje się jakość serwisu. W Stanach Zjednoczonych i Wlk. Brytanii jest on na pierwszym miejscu, przed jakością jedzenia. Wynika to z tego, że przeciętny gość nie odróżnia dobrego od bardzo dobrego, a tego z kolei od wykwintnego. Niewłaściwy serwis każdy jest w stanie wskazać. Zrozumienie znaczenia jakości serwisu jest dla foodserwisu bardzo ważne. “Kultura serwisu” w lokalu ma na celu przekraczanie standardowych oczekiwań gości. Wskaże, jak taką kulturę się tworzy, jak selekcjonować i rozwijać właściwych pracowników. Jak wyznaczać i jak utrzymywać optymalny standard serwisu.


Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu to 1350 zł (+23 proc. VAT). W przypadku zakupienia większej liczby szkoleń lub obecności wiekszej liczby uczestników oferujemy rabaty. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona do 22 osób.

Pobierz formularz zgłoszeniowy a następnie wypełnij i wyślij faksem na numer 22 100 32 46 lub skanem na mail ewa.behrendt@irh.pl

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela:

Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: ewa.behrendt@irh.pl
faks 22 100 32 46