Zarządzanie gastronomią w hotelu (2 dni)

Szkolenie przeznaczone jest pracowników działów gastronomii, a przede wszystkim dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli obiektów hotelarskich.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia "Zarządzanie gastronomią w hotelu"

Celem szkolenia jest weryfikacja i poprawa działań w zakresie zarządzania personelem w dziale gastronomii oraz przyjętej polityki kadrowej, wypracowanie odpowiednich rozwiązań zwiększających efektywność pracy pracowników. Zdobyta wiedza umożliwi podniesienie kwalifikacji osób biorących udział w procesie zarządzania obiektem, a tym samym przyczyni się do zwiększenia jakości pracy działu.

Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy dla sukcesu działalności hotelowej restauracji i działu foodservice oraz kluczowe trendy na rynku gastronomicznym. Omówione będą również tzw. przelotne mody, które często stają się pułapką dla gastronomów, poruszone zostaną też kwestie związane z technologią w gastronomii, ekonomiczne aspekty działalności gastronomicznej, pracy oraz zarządzania pracownikami, jak również metod konkurowania z innymi hotelami, przewidywania stale zmieniających się oczekiwań żywieniowych.

Program szkolenia dla hotelarzy

  1. Marketing, serwis i zarządzanie ludźmi.
  2. Planowanie menu, strategie marketingowe.
  3. Kontrola.
  4. Revenue Management w gastronomii.
  5. Zarządzanie strukturą cen.
  6. Kreowanie kultury serwisu w hotelu i restauracji.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1
10:30 Rozpoczęcie szkolenia, poranna kawa
13:00 – 13:30 Przerwa na lunch
15:30 – 15:40 Przerwa na kawę
17:30 Zakończenie zajęć

Dzień 2
8:00 Rozpoczęcie szkolenia, poranna kawa
12:00 -12:10 Przerwa kawowa
13:00 – 13:30 Przerwa na lunch
15:30 Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu:
1500 zł netto/ osobę (+23 proc. VAT)

W cenie szkolenia uczestnictwo w dwudniowym warsztacie, materiały drukowane, publikacje IRH, wyżywienie przez dwa dni (przerwy kawowe i lunch), certyfikat Akademii Menedżerów Hotelarstwa. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: [email protected]

Lokalizacja

Warszawa