Zarządzanie Kadrami w Hotelu. Efektywne zarządzanie personelem hotelowym z wykorzystanie narzędzi coachingowych

Trener: Sylwia Gilarska
Termin: 20-21 kwietnia 2017
Miejsce: Warszawa, Hotel Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2

Dzień 1 – 23 luty (czwartek)
10:30 Rozpoczęcie szkolenia, poranna kawa
13:00–14:00 Przerwa na lunch
15:30–15:40 Przerwa na kawę
18:00 Zakończenie zajęć

Dzień 2 – 24 luty (piątek)
8:30 Rozpoczęcie szkolenia, poranna kawa.
12:00-12:10 przerwa kawowa
13:00–14:00 Przerwa na lunch.
16:00 Zakończenie zajęć

Profil Uczestnika:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania zespołem., a przede wszystkim dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli obiektów hotelarskich.

Cele warsztatów:
Zdefiniowanie roli kierowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej hotelu,
Określenie niezbędnych kompetencji i umiejętności w budowaniu prawidłowych relacji
z pracownikami na różnych szczeblach w strukturze w hotelu,
Poznanie indywidualnych różnic wynikających z naturalnego Stylu Myślenia
i Działania według FRIS® oraz ich wpływu na budowanie atmosfery współpracy i relacje interpersonalne w działach hotelowych,
Omówienie procesów zachodzących w działach hotelowych i ich wpływu na efektywność zarządzania hotelem, ze szczególnym uwzględnieniem punktów styku (Sprzedaż-Recepcja, Sprzedaż-Restauracja, Sprzedaż-Służba Pięter),
Zdefiniowanie indywidualnego stylu zarządzania i jego znaczenia w procesie kształtowania sposobu zarządzania działem,
Omówienie funkcji zarządzania na podstawie konkretnych przykładów z życia managera,
Poznanie różnych narzędzi coachingowych niezbędnych do efektywnego zarządzania,
Ćwiczenie umiejętności skutecznej komunikacji bez przemocy w procesie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej,

Korzyści wynikające z warsztatów:
Poprawa komunikacji ze współpracownikami o różnych perspektywach poznawczych,
Zwiększenie świadomości managerskiej i jej znaczenia w budowaniu zespołu oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej,
Stworzenie gotowych map zmian podczas wypracowywania planów rozwojowych,
Stworzenie indywidualnej i prostej skrzynki z narzędziami dla Managera ułatwiających realizację określonych funkcji kierowniczych,
Zwiększenie własnej efektywności w wybranych obszarach zarządzania zespołem,
Zdefiniowanie indywidualnego Stylu Myślenia według FRIS® i jego bezpośredniego wpływu na styl zarządzania oraz komunikowania się w zespole,
Poznanie własnych atutów oraz obszarów do rozwoju

Program Szkolenia:

1. Dyrygent, aktor czy reżyser – rola managera w kształtowaniu wartości, standardów pracy, postawy oraz kultury organizacyjnej w zespole.
Manager jako autorytet i wzór do naśladowania dla zespołu,
Expose szefa – kiedy warto stosować?
Niezbędne kompetencje i umiejętności, które czynią managera managerem,
Podstawowe funkcje zarządzania i ich rola w codziennej pracy z zespołem hotelowym,
Twoje zachowanie to najsilniejszy przekaz – co mówimy, jak nic nie mówimy?
Funkcja nawyków w pracy kierownika zespołu.

2. Naturalny Styl Myślenia i Działania według FRIS® – po czym można je poznać?
Analiza SWOT każdego Stylu Myślenia i Działania i ich wpływu na percepcję,
Obszary zgodności i obszary dotychczasowej nieświadomości,
Wpływ indywidualnego Stylu Myślenia i Działania na styl zarządzania zespołem w hotelu ze szczególnym uwzględnieniem działu Sprzedaży i Marketingu, Recepcji oraz Restauracji,
Indywidualne Instrukcje Obsługi – czego poszczególne działy w hotelu oczekują od managera?
Wpływ Stylu Działania Managera na standardy pracy i procesy zachodzącew hotelu,

3. Było sobie życie… managera – funkcje zarządzania w codziennej praktyce.
Zarządzanie przez planowanie – czy zawsze się sprawdza?
Komu? Co? Jak? Kiedy? Sekrety delegowania i rozliczania zadań z wykorzystaniem koncepcji porozumienia bez przemocy.
Rola informacji zwrotnej w procesie zarządzania zespołem,
(Auto)motywacja – co naprawdę pobudza ludzi do działania?
Buduj zespół już na etapie rekrutacji -jak to zrobić, aby się później nie narobić?
Zarządzanie przez cele – czy działa w takim miejscu jak hotel?
Wąskie gardła w procesach hotelowych, który mają największy wpływ na efektywność zarządzania oraz… doświadczenie Gości,
Co zrobić, aby nie zamienić się w demona kontroli?
Proces FRIS® – 4 etapy realizacji projektów i wykorzystanie naturalnych predyspozycji managera i zespołu,
Zasada POKU w codziennej pracy kierownika zespołu hotelowego

4. Skrzynka narzędzi coachingowych dla managera – rola samorozwoju w rozwoju zespołu Pracowników.
Oczy szeroko otwarte – rola obserwacji i pytań w efektywnym zarządzaniu,
Uszy szeroko otwarte – czynniki uniemożliwiające aktywne słuchanie,
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach oraz model CUD,
Model GROW – kiedy warto go stosować?
Zmiana Stylu Myślenia – czy jest możliwa? Jak to wykorzystać w zarządzaniu hotelem?

5. Komunikacja w zespole – wyzwania i okazje wynikające ze Stylów Myślenia.
Narzędzia usprawniające proces komunikacji w zespołach hotelowych,
WIIFM – to stacja najczęściej słuchana przez odbiorcę. Jak ją nastawić w każdym zespole hotelowym?
Optymizmu można się nauczyć – motywująca rola pozytywnej informacji zwrotnej
Etapy udzielania informacji zwrotnej. Różnica między feedback a feedforward.
Sytuacje wymagające w pracy managera – konflikty i kryzysy.

6. Auto-coaching – indywidualne mapy zmian w oparciu o cele rozwojowe.
Obszary naturalnych atutów – jak je mogę wzmocnić?
Obszary rozwoju – nad czym warto popracować?
Noworoczne postanowienia? Jako manager myślę o nich przez cały rok!

Trener: Sylwia Gilarska – posiada 14-letnie doświadczenie w branży hotelarskiej w uznanych sieciach, w tym 10 lat jako manager w dziale sprzedaży i marketingu w centrali spółki zarządzającej siecią Qubus Hotel w Polsce. Odpowiadała za integrację działań w obszarze marketingu, sprzedaży bezpośredniej i internetowej oraz obsługi Gości w Centralnej Rezerwacji. Dyplomowany coach i trener FRIS®, akredytowany konsultant narzędzia rozwojowego Extended Disc®, asesor AC/DC w projekcie „Kuźnia Kompetencji” na UE we Wrocławiu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwentka filologii angielskiej oraz Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Wrocławskim.

Warunki uczestnictwa:
Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu: 1350 zł netto (+23 proc. VAT). W cenie szkolenia uczestnictwo w dwudniowym warsztacie, materiały drukowane, publikacje IRH, wyżywienie przez dwa dni (przerwy kawowe i lunch), certyfikat Akademii Menedżerów Hotelarstwa. Dla naszych stałych klientów oraz w przypadku zakupienia większej liczby szkoleń lub obecności większej liczby uczestników oferujemy rabaty.

Formularz zgłoszenia

Organizator:
Instytut Rynku Hotelarskiego.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

Program szkoleniowy objęty jest prawem własności intelektualnej.