17-18.05.2018 Zarządzanie kosztami w hotelu

Dwudniowa sesja szkoleniowa "Zarządzanie kosztami w hotelarstwie"

Termin: 17-18.05.2018 (czwartek-piątek)

Trener: Rafał Kincer

Miejsce: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Belwederska 44c

Cel szkolenia

ukryj/pokaż

Branża hotelowa charakteryzuje się niezwykłą konkurencyjnością. Hotele poszukują swojego miejsca wśród rosnącej konkurencji oraz sposobów na maksymalizację dochodów.

Efektywne zarządzanie hotelem wymaga od dyrektorów, menedżerów szeregu różnych kompetencji. Kluczowe i niezbędne są umiejętności planowania działań strategicznych i operacyjnych, wyznaczania celów, zarządzanie i kontrola. Właściciele i inwestorzy wymagają przede wszystkim jednak realizacji założeń ekonomicznych.

Celem szkolenia jest:

 • lepsze zrozumienie języka finansistów
 • poznanie pojęć stosowanych w finansach
 • usprawnienie przepływu informacji i procesów decyzyjnych
 • poznanie modelu finansów przedsiębiorstwa hotelowego w systemie USALI
 • zrozumienie, w jaki sposób operacje biznesowe znajdują odzwierciedlenie w raportach finansowych
 • zdobycie wiedzy w jaki sposób interpretować kluczowe wskaźniki
 • poznanie metod przygotowania budżetu i samego procesu budżetowania
 • poprawienie komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji
 • zrozumienie roli menedżera i wzrost kompetencji kierowniczych.

Co daje uczestnictwo?

 • Zrozumienie, w jaki sposób podejmowane decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego hotelu
 • Umiejętność opracowania strategii zarządzania przychodami i kosztami, tak aby maksymalizować potencjalny i realny zysk.

Profil uczestnika

ukryj/pokaż

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za Controlling i zarządzanie kosztami w hotelu, dyrektorów oraz właścicieli obiektów hotelarskich.

Program szkolenia

ukryj/pokaż

 1. Rola menedżera z przedsiębiorstwie hotelowym – umiejętności kierownicze.
 2. Skuteczne planowanie.
 3. Więź między planowaniem i kontrolą.
 4. Kierowanie operacjami i wydajnością.
 5. Podstawowe strategie biznesowe.
 6. Wprowadzenie do świata finansów. Rola działu finansowego w organizacji.
 7. Czym zajmują się finanse, księgowość, rachunkowość, controlling; procesy raportowe i budżetowe.
 8. Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo hotelowe i ich wpływ na finanse.
 9. Finanse jako źródło informacji potrzebnej do zarzadzania i podejmowania decyzji.
 10. System polskiej rachunkowości (podstawowe pojęcia finansów i rachunkowości).
 11. Raporty finansowe i zarządcze w pigułce
 • Bilans – czyli majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania
 • Rachunek wyników –rożne poziomy dostarczają̨ rożnych informacji
 • Rachunek przepływów pieniężnych – zyskowne przedsiębiorstwa też bankrutują
 1. Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) (Centra odpowiedzialności a struktura organizacyjna hotelu).
 2. Układ ewidencji w poszczególnych działach organizacyjnych hotelu.
 3. Analiza efektywności (sprawności) operacyjnej hotelu i jego poszczególnych departamentów operacyjnych.
 4. Zarządzanie przychodami.
 5. Koszty stałe, zmienne, mieszane. Dlaczego warto prowadzić analizę w oparciu o rodzaj zmienności kosztów?
 6. Cykl planowania i kontroli w przedsiębiorstwie:
 • Co to jest budżet i jakie są jego cele
 • Rodzaje planowania w przedsiębiorstwie – budżet operacyjny a strategiczny
 • Źródła informacji potrzebnej do przygotowania budżetu
 • Założenia dot. przyszłości, w tym ryzyko a niepewność́
 1. Metody przygotowania budżetów
 • Budżetowanie przyrostowe
 • Budżetowanie od zera
 • Budżet kroczący
 • Zaangażowanie pracowników w proces budżetowania
 1. Etapy procesu budżetowania
 • Czynnik krytyczny budżetu
 • Budżet wiodący
 1. Analiza progu rentowności.
 2. Analiza wrażliwości.
 3. Ocena realizacji budżetów.
 • Ocena zwrotna: feedback i feedforward
 • Analiza odchyleń od budżetów
 • Manipulacja przy ustalaniu standardów
 • Luz budżetowy
 • Interpretacja odchyleń́ i ich powiązania

Szkolenie składa się z wykładu, na którym przedstawione zostaną poszczególne zagadnienia (część teoretyczna). Bezpośrednio po omówieniu zagadnienia będą rozwiązywane problemy z nim związane (warsztaty praktyczne).

Trener

ukryj/pokaż

Rafał Kincer:  absolwent studiów Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Nottingham Trent University, Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn. Ukończył także Szkołę Trenerów Metrum, kursy Controlingu, Zarządzania Zmianą oraz Przekształceń Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej korporacji, w której odpowiadał za sprzedaż, koncepcje, negocjacje rozwiązań dla przemysłu spożywczego. Następnie prowadził 6 restauracji hotelowych. Jako Prezes Zarządu, współtworzył sieć Hotele Diament. Odpowiadał także bezpośrednio za realizacje inwestycji oraz operacyjne uruchomienie 6 hoteli sieci. Będąc Prezesem Zarządu Armada Development S.A. odpowiadał za jeden z największych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce. Na terenach po dawnej kopalni powstało profesjonalne pole golfowe, osiedle domów jednorodzinnych, sklepy i drogi. Jako doradca stworzył m. in. Best Western Hotel Browar Mariacki w Katowicach, który niedawno rozpoczął przyjmowanie gości oraz produkcję lokalnego piwa. Aktualnie, od prawie 4 lat, jest Dyrektorem ds. Operacyjnych sieci 17 Hoteli i Ośrodków Wypoczynkowych NAT, gdzie bezpośrednio odpowiada za wyniki ekonomiczne wszystkich hoteli, Dział Marketingu i Sprzedaży oraz centralne zakupy.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu: 1350 zł netto/ osobę (+23 proc. VAT). W cenie szkolenia uczestnictwo w dwudniowym warsztacie, materiały drukowane, publikacje IRH, wyżywienie przez dwa dni (przerwy kawowe i lunch), certyfikat Akademii Menedżerów Hotelarstwa. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

Lokalizacja: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Belwederska 44c