16-17.11.2017 Zarządzanie służbą pięter w hotelu

To wydarzenie się już odbyło. Zobacz aktualną lista wydarzeń.

Dwudniowa sesja szkoleniowa "Zarządzanie służbą pięter w hotelu"

Termin: 16-17 listopada 2017

Trener: Magdalena Ślósarczyk

Miejsce: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Sulkiewicza 11

Cel szkolenia

ukryj/pokaż

Celem szkolenia jest weryfikacja i poprawa działań w zakresie zarządzania personelem w dziale houskeepingu oraz przyjętej polityki kadrowej, wypracowanie odpowiednich rozwiązań zwiększających efektywność pracy pracowników. Zdobyta wiedza umożliwi podniesienie kwalifikacji osób biorących udział w procesie zarządzania obiektem, a tym samym przyczyni się do zwiększenia jakości pracy działu.

Profil uczestnika

ukryj/pokaż

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownika działu służby pięter, kadry kierowniczej zarządzającej służbą pięter oraz właścicieli obiektów hotelarskich.

Program szkolenia

ukryj/pokaż

Podczas szkolenia omówione zostaną m. in: sprawdzenie lub opracowanie podstawowych procedur (min. wygląd pracowników, L&F, bezpieczeństwo rzeczy i gości, sprzątanie pokoi zamieszkałych i wyjazdowych, generalne sprzątanie w pokojach), gospodarowanie kosztami (pralnia, środki chemiczne), omówienie systemu kontroli jakości w dziale, inwentaryzacje, pościel, (kontrola jakości, zamówienia oraz gospodarowanie kasacjami), omówienie zagadnień dotyczących grafiku pracy, opracowanie regularnych szkoleń dla działu, opracowanie checklist.

Szczegółowo:

 1. Rekrutacja pracowników lub firmy sprzątającej.
 2. Organizowanie niezbędnych szkoleń.
 3. Planowanie pracy pracowników zgodnie z prognozowanym obłożeniem i dostosowywanie do zmian w obłożeniu hotelu.
 4. Określenie zasad współpracy z działem FO i działem technicznym.
 5. Kontrola czystości.
 6. Przygotowanie działu do kontroli "Mystery guest".
 7. Nadzorowanie szkolenia nowych pracowników.
 8. Nadzorowanie stanu zakupu materiałów czyszczących materiałów do pokoi i łazienek (guest rooms and rest rooms supplies), środków czystości do prania oraz urządzeń do sprzątania i innych.
 9. Kontrolowanie i analiza bieżących kosztów działowych, podejmowanie działań zaradczych w przypadku negatywnych zmian.
 10. Analizowanie własnego budżetu i podejmowanie działań zaradczych w razie potrzeby.
 11. Kontrolowanie kosztów pralni.
 12. Gospodarowanie stanami magazynowymi pościeli i innych produktów pokojowych.
 13. Planowanie i nadzorowanie wszystkich dodatkowych programów sprzątania i czyszczenia pomieszczeń zgodnie z potrzebami.
 14. Utrzymywanie na najwyższym poziomie czystości, stanu technicznego mebli, sprzętu i wyposażenie pokoi oraz działu, zapewnienie aby wszelkie naprawy były dokonywane terminowo.
 15. Utrzymanie w czystości i dobrym stanie technicznym terenów ogólnodostępnych, dekoracje florystyczne i świąteczne.
 16. Utrzymanie czystości garażu i terenów zewnętrznych.
 17. Zabezpieczenie kluczy do pokoi i magazynów zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 18. Odpowiedzialność za hotelowa procedurę “Lost and Found”.
 19. Zamawianie i monitorowanie stanu uniformów dla wszystkich pracowników.
 20. Inne ważne procedury w dziale housekeepingu.

Program szkoleniowy objęty jest prawem własności intelektualnej.

Trener

ukryj/pokaż

Magdalena Ślósarczyk – absolwentka Zarządzania w Turystyce na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, od 14 lat związana jest zawodowo z branżą turystyczną, a od ponad 12 lat z Hotelem Radisson Blu w Krakowie (pierwotnie Radisson SAS). Swoją przygodę z tym hotelem zaczynała w dziale Recepcji, gdzie przeszła drogę od Kierownika Zmiany do Kierownika Recepcji, następnie sprawowała funkcję Revenue Managera, a w 2010 roku objęła stanowisko Kierownika Działu Pokoi. Posiada certyfikaty trenerskie sieci Carlson Rezidor: „Yes, I can Hotel Trainer”, „On Job Skills Master Trainer” oraz „Responsible Business Trainer”. W tej ostatniej dziedzinie z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstw w biznesie jest również koordynatorem dla wszystkich hoteli sieci Carlson Rezidor w Polsce. Od dwóch lat jest także audytorem wewnętrznym przy audytach finansowych.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu: 1350 zł netto/ osobę (+23 proc. VAT). W cenie szkolenia uczestnictwo w dwudniowym warsztacie, materiały drukowane, publikacje IRH, wyżywienie przez dwa dni (przerwy kawowe i lunch), certyfikat Akademii Menedżerów Hotelarstwa. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

 

Lokalizacja: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Sulkiewicza 11