Zarządzanie służbą pięter

Trener: Magdalena Ślósarczyk
Termin: 24-25 listopada
Miejsce: Hotel Belweder Warszawa (ul. Flory 2)
Czas: 10:30-18:00 (I dzień); 8:00-15:00 (II dzień)

Agenda szkolenia:

Dzień 1
19 maja (czwartek)
10:30 Rozpoczęcie szkolenia, poranna kawa.
13:00–13:30 Przerwa na lunch.
15:30–15:40 Przerwa na kawę.
18:00 Zakończenie zajęć.

Dzień 2
20 maja (piątek)
8:00 Rozpoczęcie szkolenia, poranna kawa.
12:30–13:00 Przerwa na lunch.
14:00–14:10 Przerwa kawowa.
16:00 Zakończenie zajęć.

Cel Szkolenia: Celem szkolenia jest weryfikacja i poprawa działań w zakresie zarządzania personelem w dziale houskeepingu oraz przyjętej polityki kadrowej, wypracowanie odpowiednich rozwiązań zwiększających efektywność pracy pracowników. Zdobyta wiedza umożliwi podniesienie kwalifikacji osób biorących udział w procesie zarządzania obiektem, a tym samym przyczyni się do zwiększenia jakości pracy działu.

Program Szkolenia: Podczas szkolenia omówione zostaną m. in: spotkanie z kierownikiem działu i omówienie kontroli . Szkolenie stanowiskowe kierownika działu służby pięter: sprawdzenie lub opracowanie podstawowych procedur( min. wygląd pracowników, L&F,  bezpieczeństwo rzeczy i gości, sprzątanie pokoi zamieszkałych i wyjazdowych, generalne sprzątanie w pokojach….), omówienie gospodarowanie kosztami( pralnia , środki chemiczne), omówienie systemu kontroli jakości w dziale, inwentaryzacje, pościel( kontrola jakości , zamówienia oraz gospodarowanie kasacjami),  omówienie zagadnień dotyczących grafiku pracy, opracowanie regularnych szkoleń dla działu, opracowanie checklist.

Szczegółowo:

1. Rekrutacja pracowników lub firmy sprzątającej
2. Organizowanie niezbędnych szkoleń.
3. Planowanie pracy pracowników zgodnie z prognozowanym obłożeniem i dostosowywanie do zmian w obłożeniu hotelu
4. Określenie zasad współpracy z działem FO i działem technicznym
5. Kontrola czystości.
6. Przygotowanie działu do kontroli ”Mystery guest”
7. Nadzorowanie szkolenia nowych pracowników.
8. Nadzorowanie stanu zakupu materiałów czyszczących materiałów do pokoi i łazienek (guest rooms and rest rooms supplies), środków czystości do prania oraz urządzeń do sprzątania i innych
9. Kontrolowanie i analiza bieżących kosztów działowych, podejmowanie działań zaradczych w przypadku negatywnych zmian
10. Analizowanie własnego budżetu i podejmowanie działań zaradczych w razie potrzeby
11. Kontrolowanie kosztów pralni.
12. Gospodarowanie stanami magazynowymi pościeli i innych produktów pokojowych
13. Planowanie i nadzorowanie wszystkich dodatkowych programów sprzątania i czyszczenia pomieszczeń zgodnie z potrzebami.
14. Utrzymywanie na najwyższym poziomie czystości, stanu technicznego mebli, sprzętu i wyposażenie pokoi oraz działu, zapewnienie aby wszelkie naprawy były dokonywane terminowo.
15. Utrzymanie w czystości i dobrym stanie technicznym terenów ogólnodostępnych, dekoracje florystyczne i świąteczne.
16. Utrzymanie czystości garażu i terenów zewnętrznych.
17. Zabezpieczenie kluczy do pokoi i magazynów zgodnie z obowiązującymi procedurami.
18. Odpowiedzialność za hotelowa procedurę “Lost and Found”
19. Zamawianie i monitorowanie stanu uniformów dla wszystkich pracowników.
20. Inne ważne procedury w dziale housekeepingu.

Trener: Magdalena Ślósarczyk, absolwentka Zarządzania w Turystyce na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, od 14 lat związana jest zawodowo z branżą turystyczną, a od ponad 12 lat z Hotelem Radisson Blu w Krakowie (pierwotnie Radisson SAS). Swoją przygodę z tym hotelem zaczynała w dziale Recepcji, gdzie przeszła drogę od Kierownika Zmiany do Kierownika Recepcji, następnie sprawowała funkcję Revenue Managera, a w 2010 roku objęła stanowisko Kierownika Działu Pokoi. Posiada certyfikaty trenerskie sieci Carlson Rezidor: „Yes, I can Hotel Trainer”, „On Job Skills Master Trainer” oraz „Responsible Business Trainer”. W tej ostatniej dziedzinie z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstw w biznesie jest również koordynatorem dla wszystkich hoteli sieci Carlson Rezidor w Polsce. Od dwóch lat jest także audytorem wewnętrznym przy audytach finansowych.


Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu to 1350 zł (+23 proc. VAT). W przypadku zakupienia większej liczby szkoleń lub obecności wiekszej liczby uczestników oferujemy rabaty. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona do 22 osób.

Formularz zamówienia

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają

Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: ewa.behrendt@irh.pl
faks 22 100 32 46