13-14.02.2018 Zarządzanie Zespołem

Dwudniowa sesja szkoleniowa "Zarządzanie zespołem w hotelu"

Termin: 13-14 luty (wtorek-środa)

Trener: Tomasz Zegarski

Miejsce: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Sulkiewicza 11

Cel szkolenia

ukryj/pokaż

Jak zarządzać swoim zespołem, aby osiągać jak najlepsze wyniki i nieustannie motywować pracowników?

Lepiej zarządzać swoim zespołem poprzez efektywne planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie.

Zarządzanie to szczególny rodzaj międzyludzkiej komunikacji, poprzez którą w świadomy i zamierzony sposób staramy się wpłynąć na zachowanie zespołu roboczego. Zarządzanie oznacza więc kierowanie, motywowanie, stawianie celów, organizowanie, delegowanie, koordynowanie i kontrolę procesów, a także troskę o dobro jednostki. Wszystko to będzie będzie właśnie przedmiotem szkolenia.

Korzyści dla uczestników

ukryj/pokaż

 • Odróżnianie umiejętności managerskich od przywódczych oraz ich nabycie
 • Poznanie etapów gotowości pracownika do podjęcia określonych zadań
 • Właściwe określenie poziomu umiejętności pracowników
 • Optymalne dopieranie narzędzia rozwojowego do poziomu na jakim znajduje się pracownik
 • Rozróżnianie zarządzania przez zadania od zarządzania przez cele i zarządzania przez wizję
 • Nabycie umiejętności właściwego motywowania siebie i swoich pracowników
 • Poznanie typów temperamentu menagera i jego pracowników w celu lepszej komunikacji zespołu

Program szkolenia

ukryj/pokaż

 1. Grupa a zespół.
 2. Funkcje zarządzania.
 3. Manager a Lider.
 4. Style przywódcze wg. Lewina-Lipitta-White’a.
 5. Model zarządzania wg. Blancharda.
 6. Rozwijanie swoich pracowników: doradztwo, trening, coaching, mentoring.
 7. Komunikacja interpersonalna.
 8. Zarządzanie przez zadania, przez cele, przez wizję.
 9. Delegowanie zadań.
 10. Ocena pracowników.
 11. Motywowanie siebie i pracowników (Maslow, Herzberg, Mc Gregor).
 12. Typy temperamentu i ich wpływ na zarządzanie zespołem.

Trener

ukryj/pokaż

Tomasz Zegarski: Trener biznesu, pedagog, mediator, negocjator. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich sektorach jak: edukacja, hotelarstwo, prasa, motoryzacja, dyplomacja. Od 2000 roku praca w działach handlowych, HR oraz PR. Troszczył się w firmach  o właściwą komunikację, rozwijanie działów sprzedażowych i wizerunek pracowników. Coaching i szkolenia z umiejętności miękkich prowadził m.in. dla: Hotele Syrena, Orlen, Mennica Polska,  AXA, Demag, Husvarna, Hortex, ING, Toyota, Mazurkas Travel, Compensa, Signal Hotel Bukovina, Iduna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ACME PARTNERS, Hotele Marriott, Intercity, BGK, Próchnik, Advantis, Polpharma, Tramwaje Warszawskie,  Unilever, Pioneer PEKAO Investments,  ARiMR, Volvo Polska, PARP, LG, PKP, Impuls Leasing, Heesung, ZTM W-wa, Unimil, Koleje Mazowieckie, BANDI Cosmetics, Saturn, PKS Warszawa, Oriflame, CAT,  Aegon, Bayer, MON, ZUS, NFZ, MSZ, Air Products, Polski Instytut Dyplomacji, Ministerstwo Rolnictwa, Warsaw Chopin Airport, Konsalnet, Coca-Cola, ARM, UMiG np. w Połańcu, Wiązownej, a także studenci i kadra profesorska Uczelni Wyższych.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu: 1350 zł netto/ osobę (+23 proc. VAT). W cenie szkolenia uczestnictwo w dwudniowym warsztacie, materiały drukowane, publikacje IRH, wyżywienie przez dwa dni (przerwy kawowe i lunch), certyfikat Akademii Menedżerów Hotelarstwa. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Ewa Behrendt
kom. 537 137 437
e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

Lokalizacja: Warszawa, Hotel Belwederski, ul. Sulkiewicza 11