Warsztaty wyposażenia hoteli

Instytut Rynku Hotelarskiego od siedmiu lat jest organizatorem warsztatów wyposażenia hoteli przybliżających zagadnienia nowych technologii, nowatorskich usług i rozwiązań w hotelarstwie.

Warsztaty mają charakter biznes-to-biznes Na spotkaniach zainteresowani inwestorzy i hotelarze mogą zapoznać się z najnowszą ofertą handlową producentów sprzętu i usług dla hoteli. Dotknięcie produktu, porozmawianie z producentem lub dostawcą o jego cechach, jakości, właściwościach, cenie, warunkach zakupu dla każdego wyposażającego obiekt jest niezwykle pożądane i cenne.

Kontaktom biznesowym służą długie przerwy kawowe, lunch. Uzupełnieniem części promocyjno-handlowej jest część merytoryczna na którą składają się prelekcje specjalistów od marketingu, prowadzenia inwestycji, architektów i innych.

Najbliższe spotkanie:

21-22 maja. Malinowy Raj Mineral Hotel, Solec-Zdrój
Warsztaty wyposażenia obiektów typu uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego, spa i wellness 

Uzupełnieniem naszej oferty są warsztaty Wellness&Spa.

Ze względu na oddalenie od dużych centrów miejskich są to spotkania dwudniowe. Składają się one z prelekcji firm, jak i prezentacji merytorycznych poświęconym: analizom rynku, architekturze spa, marketingowi, technikom sprzedaży. Na zakończenie pierwszego dnia odbywa się uroczysta kolacja.

Ostatnie tego typu spotkanie miało miejsce jesienią 2016 r. w Ciechocinku.