Budynek dawnej Wozowni mieszczący się przy ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu zostanie przebudowany z przeznaczeniem na cele turystyczno-hotelowe. W hotelu zaplanowanym na 80 miejsc noclegowych znajdzie się także restauracja i Spa.

Planowana jest przebudowa i nadbudowa budynku przy południowej oficynie Zespołu Pałacowego Zamoyskich. W ramach inwestycji zostaną wykonane wszystkie instalacje i przyłącza oraz węzły cieplne, wymieniona konstrukcja dachowa, stropy i elewacje. Remont obejmie take wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłoży i posadzek. Prace wykończeniowe rozpoczną się nie wcześniej niż pod koniec 2018 roku.

Inwestorem jest firma Euro-Car sp. z o.o. z Zamościa. Inwestor uzyskał już wszystkie pozwolenia i jest na etapie wyboru generalnego wykonawcy. (r)

Published On: 8 września, 2017 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 16/2017 /