Spółka AMW Hotele zamieściła kolejne dwa zapytania ofertowe na swojej platformie zakupowej.

Jedno z zapytań ofertowych dotyczy adaptacji kawiarni na stuosobową salę konferencyjną we wrocławskim hotelu Wieniawa. Zamówienie obejmuje wykonanie podwieszanego sufitu, projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i układu sterowania roletami oraz montaż oświetlenia i klimatyzacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wizji lokalnej i samodzielnych obmiarów, oraz sporządzenie na ich podstawie oferty cenowej.

Drugie zapytanie dotyczy przetargu na remont dachu i elewacji w ramach I etapu remontu w zabytkowym hotelu Royal w Krakowie. (r)

Published On: 29 maja, 2018 / Categories: Hospitality – treść bezpłatna, Hospitality 09/2018 /